ai biết địa chỉ bán cầy hương thì chỉ dùm tôi với

  • Thread starter levanhuan17
  • Ngày gửi
L

levanhuan17

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: levanhuan
- Địa chỉ: tuyen quang
- Tel, Fax: 01662944001::: FaX
- email: lehuan17boho@gmail.com
================================

<p><font size="3">&nbsp;T&ocirc;i nghe n&oacute;i hiện nay mọi người đang nu&ocirc;i cầy hương rất c&oacute; hiệu quả. T&ocirc;i cũng muốn mua về nu&ocirc;i nhưng kh&ocirc;ng biết chỗ b&aacute;n v&agrave; kỹ thuật. Vậy b&aacute;c n&agrave;o c&oacute; b&aacute;n, biết chỗ b&aacute;n th&igrave; chỉ d&ugrave;m t&ocirc;i với. li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i theo <strong>SDD:&nbsp; 01662944001</strong></font></p><p><font size="3">Xin cảm ơn c&aacute;c b&aacute;c!</font></p>
 
Phan Tung

Phan Tung

Nhà nông nghiệp dư
#2
bác ở xa quá nhỉ! chúc bác sớm tìm được giống và chăn nuôi thành công!
 

Quảng cáo

Top