ai biết nhiều về rết chỉ em với

#1
ai biết làm sao để phân biệt con nào là rết đực hay rết cái chỉ em với
 

Top