MIỀN NAM An Giang- Bán gà balan và gà serama con

  • Thread starter Son1991
  • Ngày gửi
Son1991

Son1991

Lữ khách
#1
Hiện tại tôi cần bán 1 số balan con va gà serama con từ 2 tuần đến 3 tháng tuổi giá từ 150k/con, thanh lý luôn cặp bố mẹ
Địa chỉ: 46 Lê Lợi, Chợ Mới , An Giang
Điện Thoại : O1663.526.O66 Chú Lộc (vui lòng liên hệ từ 6h đến 22h)
Gà vảy cá
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi299.photobucket.com%2Falbums%2Fmm318%2Flbbuu2005%2F170220163004_zps4vvmax1s.jpg&hash=6874f614b1a4c37e2d933cf12bb5a76d

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi299.photobucket.com%2Falbums%2Fmm318%2Flbbuu2005%2F250220163026_zpsaf8srtwh.jpg&hash=cc0b3989df381e8bc4cf590ba6b26f83

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi299.photobucket.com%2Falbums%2Fmm318%2Flbbuu2005%2F250220163027_zpsqafvgws6.jpg&hash=349dff9bc33480edc1f094edeb494a35

Gà Balan

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi299.photobucket.com%2Falbums%2Fmm318%2Flbbuu2005%2F230120151772_zps4flx69ll.jpg&hash=3aa37274dc6c8a52785782d260ca4434

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi299.photobucket.com%2Falbums%2Fmm318%2Flbbuu2005%2F120820152435_zpsbmon9fsa.jpg&hash=716bea3590d9f584cf0fd052fa31e989

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi299.photobucket.com%2Falbums%2Fmm318%2Flbbuu2005%2F030220151810_zpsffrjfjzg.jpg&hash=b49742080d73abeb58ca14fc5280cbb0


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi299.photobucket.com%2Falbums%2Fmm318%2Flbbuu2005%2F030220151817_zpsvm3dga1f.jpg&hash=64004dcf5d710e1e2b66f557e9818813

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi299.photobucket.com%2Falbums%2Fmm318%2Flbbuu2005%2F030220151818_zpspigxg4al.jpg&hash=4479e9c7c0b83e82008abee1cf736baa

Gà serama sinh sản :
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi299.photobucket.com%2Falbums%2Fmm318%2Flbbuu2005%2F131220152793_zpsdftapluf.jpg&hash=fb6bc8767560b27ed32d827a322c985d

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi299.photobucket.com%2Falbums%2Fmm318%2Flbbuu2005%2F131220152784_zpsnxkuuohm.jpg&hash=67227c2ad31c8b3328eeb934e28971ba

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi299.photobucket.com%2Falbums%2Fmm318%2Flbbuu2005%2F120620152234_zpsuy69q5sl.jpg&hash=0b7f449fae654dfbe3aa1fd30168403d

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi299.photobucket.com%2Falbums%2Fmm318%2Flbbuu2005%2F100820152424_zpspcgxopb3.jpg&hash=00798ce07e4f2991a36e17c26649cd36

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi299.photobucket.com%2Falbums%2Fmm318%2Flbbuu2005%2F270720152385_zpssz9ntkhi.jpg&hash=6d451a437461bf0e26736efa432a8df4


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi299.photobucket.com%2Falbums%2Fmm318%2Flbbuu2005%2F120820152438_zpsstixgrv1.jpg&hash=c0ef512e6f576dcf55407979110c0a78

Gà balan khác với gà quý phi, gà balan bờm trên đầu to và ko có màu gà hoặc nếu có thì rất nhỏ, hình dưới đây là gà quý phi ( stam trên mạng)
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi299.photobucket.com%2Falbums%2Fmm318%2Flbbuu2005%2F6-8-1407565066269-0-8-440-606-crop-1407565376475_zps2dfj0xri.jpg&hash=cdbead056fe34d7d6c166fea685620d3

Nhím kiểng :
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi299.photobucket.com%2Falbums%2Fmm318%2Flbbuu2005%2F251120152690_zpsc7y5r4ke.jpg&hash=d7d817343208719db32a7eef1e7e0712

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi299.photobucket.com%2Falbums%2Fmm318%2Flbbuu2005%2F161120152673_zpsddpbw3gq.jpg&hash=66fede2c8490e60a4f17e0e851b77095

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi299.photobucket.com%2Falbums%2Fmm318%2Flbbuu2005%2F031020152546_zpsdtt9fgnc.jpg&hash=cc4f6f6decb4bcb56adab3fd241e641c
 

Last edited:

Đối tácTop