ấp trứng gà bằng điện trở bóng

  • Thread starter truong huy
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

truong huy

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: truong huy
- Địa chỉ: ap 1 vinh loc binh chanh tphcm
- Tel, Fax: 0976.02.01 03 ::: FaX ::: FaX
- email: phamnguyenhoangha@gmail.com
================================

<br /> ch&uacute;ng t&ocirc;i với 20 năm kinh nghiệm nu&ocirc;i g&agrave; v&agrave; đ&oacute;ng m&aacute;y ấp trứng, thấu hiểu được những băn khoăn của b&agrave; con nu&ocirc;i g&agrave; đẻ trứng. nếu ch&uacute;ng ta để cho g&agrave; ấp tự nhi&ecirc;n th&igrave; rất tốn thời gian cho một lứa g&agrave; v&agrave; hiệu quả kinh tế kh&ocirc;ng cao. bằng kinh nghiệm thực tế l&acirc;u năm trong nghề nu&ocirc;i g&agrave;, nhằm phục vụ cho b&agrave; con chăn nu&ocirc;i g&agrave; thịt, g&agrave; kiểng, g&agrave; đ&aacute;. ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp cho b&agrave; con một loại sản phẩm để hỗ trợ đ&agrave;n g&agrave; phục hồi thể chất sau khi đẻ trứng đ&oacute; l&agrave; ( m&aacute;y ấp trứng g&agrave; b&aacute;n tự động ) với thiết bị b&ecirc;n trong nhập khẩu từ h&agrave;n quốc, nhật bản. độ ch&iacute;nh x&aacute;c tuyệt đối. nguy&ecirc;n l&yacute; của m&aacute;y ấp trứng l&agrave; tạo ra chế độ nhiệt, độ ẩm v&agrave; tho&aacute;ng kh&iacute; giống như gia đ&igrave;nh ta d&ugrave;ng g&agrave; ấp trứng. khi sử dụng m&aacute;y ấp trứng g&agrave; b&aacute;n tự động thật dễ d&agrave;ng qu&yacute; vị đặt trứng v&agrave;o khay gi&aacute; đỡ b&ecirc;n trong m&aacute;y, đầu to của quả trứng quay l&ecirc;n tr&ecirc;n đầu nhỏ quả trứng quay xuống dưới, đổ nước v&agrave;o khay b&ecirc;n trong c&oacute; sẵn rồi cắm điện. ng&agrave;y đảo trứng khoảng 5 lần, mỗi lần chừng 5 gi&acirc;y l&agrave; xong nhanh lắm. nhiệt độ v&agrave; quạt tho&aacute;ng kh&iacute; ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; c&agrave;i đặt sẵn kh&ocirc;ng cần phải chỉnh nữa tự m&aacute;y sẽ điều chỉnh, nhiệt độ dao động từ 37.5 đến 38 độ C. LƯU &Yacute; : d&ugrave;ng m&aacute;y ấp trứng l&agrave; ch&uacute;ng ta phụ thuộc v&agrave;o nguồn điện 24/24 m&agrave; t&igrave;nh h&igrave;nh hiện nay cứ mỗi tuần c&uacute;p điện một lần chưa t&iacute;nh đến mất điện đột xuất. vậy l&agrave; gia đ&igrave;nh n&ecirc;n trang bị th&ecirc;m một b&igrave;nh ĂC QUY loại 12v / 50 ampe v&agrave; bộ biến đổi điện &aacute;p DC ra AC ph&ograve;ng khi mất điện d&ugrave;ng b&igrave;nh ĂC QUY sẽ cung cấp đủ điện cho m&aacute;y ấp trứng, cho g&agrave; con mới nở, c&oacute; thể gđ d&ugrave;ng th&ecirc;m quạt v&agrave; coi ti vi ... bộ biến đổi điện &aacute;p n&agrave;y c&oacute; b&aacute;n tại cửa h&agrave;ng điện d&acirc;n dụng, gia đ&igrave;nh tự mua hoặc y&ecirc;u cầu ch&uacute;ng t&ocirc;i mua gi&uacute;p kh&ocirc;ng lấy lời. loại m&aacute;y ( ấp trứng b&aacute;n tự động 160 trứng gi&aacute; 1600.000 đ ) thận trọng : hiện nay tr&ecirc;n thị trường c&oacute; rất nhiều loại m&aacute;y ấp trứng g&agrave;, cũng giống như thợ sửa honda qu&aacute; trời lu&ocirc;n, l&agrave; người l&acirc;u năm trong nghề t&ocirc;i đảm bảo rằng c&oacute; những người thợ giỏi v&agrave; cũng c&oacute; những người thợ chưa giỏi. vậy l&agrave;m thế n&agrave;o để gia đ&igrave;nh ta mua được một c&aacute;i m&aacute;y tốt, đ&oacute; cũng l&agrave; c&acirc;u hỏi m&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n canh c&aacute;nh b&ecirc;n l&ograve;ng. để mang lại một lợi &iacute;ch cốt l&otilde;i cho b&agrave; con khi đến với cơ sở m&aacute;y ấp trứng trường huy ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n đặt uy t&iacute;n, chất lượng h&agrave;ng đầu gi&aacute; cả hợp t&igrave;nh. ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&oacute;ng m&aacute;y &acirc;p trứng nguy&ecirc;n liệu b&ecirc;n ngo&agrave;i l&agrave; từ gỗ b&ecirc;n trong l&agrave; lớp t&ocirc;n tản nhiệt cũng l&agrave; để tiết kiệm điện, với tay nghề mộc (chạm chổ) sẽ đạt được h&igrave;nh thức như &yacute; qu&yacute; vị, thiết bị b&ecirc;n trong nhập khẩu từ h&agrave;n quốc, nhật bản. khuyến c&aacute;o: b&agrave; con v&agrave; gia đ&igrave;nh ch&uacute;ng ta n&ecirc;n d&ugrave;ng m&aacute;y ấp trứng bằng điện trở b&oacute;ng, ( tức l&agrave; d&ugrave;ng b&oacute;ng tạo nhiệt kh&ocirc;ng c&oacute; &aacute;nh s&aacute;ng ) v&igrave; b&oacute;ng đ&egrave;n c&oacute; sợi t&oacute;c ph&aacute;t ra &aacute;nh s&aacute;ng c&oacute; tia tử ngoại l&agrave;m chết ph&ocirc;i trứng. Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ wed www://mayaptrungtruonghuy.com hoặc đt :0976.02.01.03 gặp huy
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top