Aquaclean - Xử lý nước ao nuôi, giảm bùn hữu cơ

  • Thread starter ngocpham
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

ngocpham

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ngocpham
- Địa chỉ: 102/1/2 Phan Huy Ích, P15, Q Tân Bình, TP HCM
- Tel, Fax: 08 38159152 ::: FaX
- email: ngocpham@daivietidc.com
================================

<p><span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana; font-size: 7px">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana">AquacleanACF32, AquaC- C&ocirc;ng Ty CP đầu tư v&agrave; ph&aacute;t triển Đại Việt&nbsp;</span></p> <p><span style="font-family: Verdana; color: black">C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; nh&agrave; ph&acirc;n phối độc quyền sản phẩm Aquaclean tại Việt Nam. Aquaclean l&agrave; sản phẩm d&ugrave;ng để xử l&yacute; nước &ocirc; nhiễm bao gồm cả nước nu&ocirc;i trồng thủy sản bị &ocirc; nhiễm do nhiều tảo, b&ugrave;n đ&aacute;y, h&agrave;m lượng amonia cao.</span></p> <p><span style="font-family: Verdana; color: black">&nbsp;C&ocirc;ng dụng: ph&acirc;n hủy tảo chết, b&ugrave;n hữu cơ, giảm lượng amonia, nitơ, nitrat v&agrave; H2S, giảm m&ugrave;i độc hại do tảo, chất b&agrave;i tiết từ c&aacute; v&agrave; thức ăn thừa, giảm cường độ nạo v&eacute;t b&ugrave;n đ&aacute;y, giảm BOD v&agrave; c&aacute;c chất &ocirc; nhiễm hữu cơ kh&aacute;c...</span></p><p>Sản phẩm ho&agrave;n to&agrave;n tự nhi&ecirc;n, kh&ocirc;ng độc, an to&agrave;n cho người v&agrave; thủy sản.</p><p>C&ocirc;ng ty đang c&oacute; nhu cầu t&igrave;m đại l&yacute;. Vui l&ograve;ng liện hệ để biết th&ecirc;m chi tiết.&nbsp;</p> <span style="font-size: 12pt; font-family: Verdana; color: black">&nbsp;&nbsp;</span>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx