B2B nhà phân phối Hoa hồng môn – Anthurium Đà Lạt

  • Thread starter B2B phân phối hoa hồng môn Dalat
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
B

B2B phân phối hoa hồng môn Dalat

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: B2B phân phối hoa hồng môn Dalat
- Địa chỉ: B2b Co., Ltd - 425 Nguyễn Tri Phương _ P.9_Q.10_TP.HCM
- Tel, Fax: - Tel : 84.8.39573972_ Fax : 84-8 846 1908
- email: - Email : dxlongtt@gmail.com _ YM: b2bsvietnam@yahoo.com _ xuanlongtt@yahoo.com
================================

C&oacute; nguồn gốc từ Hawai, lo&agrave;i hoa n&agrave;y rất phổ biến v&agrave; tươi l&acirc;u nhất trong c&aacute;c loại hoa thuộc v&ugrave;ng nhiệt đới. Loại hoa n&agrave;y biểu trưng cho l&ograve;ng hiếu kh&aacute;ch. Lần tới, nếu bạn mời ai đ&oacute; đến nh&agrave; của m&igrave;nh, h&atilde;y cắm 1 b&igrave;nh hoa Hồng m&ocirc;n để thể hiện thiện ch&iacute; của bạn.<br /><br /><br /><br /><br /><br />Một b&igrave;nh hoa hồng m&ocirc;n nếu bảo quản tốt c&oacute; thể tươi rất l&acirc;u từ 20 đến 30 ng&agrave;y l&agrave; b&igrave;nh thường. Chỉ cần v&agrave;i hoa hồng m&ocirc;n k&egrave;m theo l&aacute; của ch&iacute;nh loại hoa n&agrave;y, bạn sẽ c&oacute; 1 b&igrave;nh hoa tươi tắn trưng b&agrave;y trong một thời gian d&agrave;i m&agrave; kh&ocirc;ng phải lo thay b&igrave;nh kh&aacute;c, rất th&iacute;ch hợp cho những người y&ecirc;u hoa, th&iacute;ch m&agrave;u sắc nhưng bận rộn.<br /><br /><br /><br /><br /><br />Hiện nay tại TP.HCM c&ocirc;ng ty B2B l&agrave; nh&agrave; ph&acirc;n phối hoa Hồng m&ocirc;n trồng tại Đ&agrave; Lạt b&aacute;n lẻ theo gi&aacute; sĩ với ch&iacute;nh s&aacute;ch đặt h&agrave;ng qua điện thoại, giao h&agrave;ng tận nơi (với đơn h&agrave;ng số lượng) sẵn s&agrave;ng cung cấp cho kh&aacute;ch h&agrave;ng với tr&ecirc;n 20 loại hoa hồng m&ocirc;n kh&aacute;c nhau với đủ m&agrave;u sắc. Đội ngũ kỹ thuật sẵn s&agrave;ng tư vấn kh&aacute;ch h&agrave;ng c&aacute;c kiểu cắm hoa đẹp cho ph&ugrave; hợp với khung cảnh cũng như mục đ&iacute;ch trang tr&iacute; của qu&iacute; kh&aacute;ch.<br /><br /><br /><br /><br /><br />H&atilde;y li&ecirc;n hệ ngay : <br /><br /><br /><br />B2b Co., Ltd - 425 Nguyễn Tri Phương _ P.9_Q.10_TP.HCM<br /><br /><br /><br />- Tel : 84.8.39573972_ Fax : 84-8 846 1908<br /><br /><br /><br />- Website: http://www.b2bsvietnam.com <br /><br /><br /><br />- Email : dxlongtt@gmail.com _ YM: b2bsvietnam@yahoo.com _ xuanlongtt@yahoo.com<br /><br /><br /><br />- Skype : dxlongtt<br /><br /><br /><br />QUY ĐỊNH GIAO H&Agrave;NG<br /><br />1. Thời gian giao h&agrave;ng:<br /><br />. Qu&yacute; kh&aacute;ch n&ecirc;n đặt hoa qua Website trước thời gian giao h&agrave;ng l&agrave; 24 giờ. <br /><br />. Giao h&agrave;ng đ&uacute;ng thời gian qu&yacute; kh&aacute;ch y&ecirc;u cầu sau khi nhận được đơn đặt h&agrave;ng. <br /><br />. Đối với những đơn h&agrave;ng nằm ngo&agrave;i nội th&agrave;nh TP.HCM v&agrave; c&aacute;c Tỉnh th&agrave;nh phố kh&aacute;c xin Qu&yacute; Kh&aacute;ch vui l&ograve;ng thực hiện đơn đặt h&agrave;ng trước 48 giờ. <br /><br />. Trong trường hợp Qu&yacute; Kh&aacute;ch đặt h&agrave;ng khẩn cấp với thời gian từ 4-6h ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ thu th&ecirc;m 20% tr&ecirc;n tổng gi&aacute; trị đơn h&agrave;ng (hoặc ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; thể từ chối những đơn đặt h&agrave;ng n&agrave;y) .<br /><br />. Miễn ph&iacute; vận chuyển tại c&aacute;c quận nội th&agrave;nh TP.HCM khi đơn h&agrave;ng c&oacute; gi&aacute; trị lớn hơn 150.000đ, Cước vận chuyển cho c&aacute;c tỉnh v&agrave; th&agrave;nh phố ng&ograve;ai khu vực Tp. HCM dao động từ 20.000 đến 50.000đồng. Đơn h&agrave;ng
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Back
Top