ba ba giống - tây ninh

  • Thread starter babagaigiongmoi
  • Ngày gửi
B

babagaigiongmoi

Guest
#1
<div>&nbsp; Trại BABA Giống HAI ĐĂNG</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Địa chỉ: 49 Nguyễn Ch&iacute; Thanh TT Dương Minh Ch&acirc;u Tỉnh T&acirc;y Ninh.</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Điện &nbsp;Thoại: 0663877561, 01674569442</div><div>Chuy&ecirc;n cung cấp &nbsp;Baba Lai giống mới . Đảm bảo đ&uacute;ng chất lượng, dể nu&ocirc;i ,nhanh lớn.</div><div>Thu mua v&agrave; b&aacute;n ba ba th&agrave;nh phẩm (thịt)theo gi&aacute; thị trường.</div><div>Trại ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n cung cấp th&ecirc;m c&aacute;c loại c&aacute; l&oacute;c ,b&ocirc;ng v&agrave; rắn(lục đỏ đu&ocirc;i,hổ đất , hổ rừng....v.v) giống.</div><div>Đặc biệt cung cấp c&aacute; mồi tận nơi .Ưu ti&ecirc;n c&aacute;c tỉnh miền Đ&ocirc;ng nam bộ.</div><div>Trại ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; đội nh&acirc;n vi&ecirc;n tận t&igrave;nh chuy&ecirc;n tư vấn hổ trợ kỹ thuật nu&ocirc;i miển ph&iacute;.</div><div>Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ: 01674569442 gặp Chinh&nbsp;</div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyen chinh
- Địa chỉ: tt Duong Minh Chau Tay Ninh
- Điện thoại: 0663877561 - Fax: 01674569442
- email: gyleo2004@yahoo.com