BÁ TÔM NÕN VỤN ĐÔNG LẠNH

  • Thread starter Tuyen Hengxing
  • Ngày gửi
T

Tuyen Hengxing

Guest
#1
<p>&nbsp;</p><p>Em c&oacute; t&ocirc;m n&otilde;n&nbsp;vụn đ&ocirc;ng lạnh (t&ocirc;m vụn&nbsp;được lọai ra từ h&agrave;ng chế biến xuất khấu)&nbsp;mỗi ng&agrave;y v&agrave;i tấn gi&aacute; rất mềm, em c&oacute; thể giao h&agrave;ng số lượng nhỏ hơn.&nbsp;B&aacute;c n&agrave;o c&oacute; khả năng ti&ecirc;u thụ li&ecirc;n hệ gi&uacute;p em Tuyền 0917530244. Em cảm ơn.</p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phạm Thị Thanh Tuyền
- Địa chỉ: 27/67 Điện Biên Phủ, F 15, Quận Bình Thạnh, HCM
- Tel, Fax: 08 35144692 ::: FaX
- email: tuyennes@vnn.vn
 

M

minhhanh76

Guest
#2
mua tom

Em có tôm nõn vụn đông lạnh (tôm vụn được lọai ra từ hàng chế biến xuất khấu) mỗi ngày vài tấn giá rất mềm, em có thể giao hàng số lượng nhỏ hơn. Bác nào có khả năng tiêu thụ liên hệ giúp em Tuyền 0917530244. Em cảm ơn.

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phạm Thị Thanh Tuyền
- Địa chỉ: 27/67 Điện Biên Phủ, F 15, Quận Bình Thạnh, HCM
- Tel, Fax: 08 35144692 ::: FaX
- email: tuyennes@vnn.vn
Chào bạn, cho mình hỏi mình muốn mua tôm nõn vụn nhưng mình mua để bán lẻ ngày mấy chục ký thôi được không bạn
 

Đối tácTop