Bắc Giang - Bán chim trĩ đỏ khoang cổ

  • Thread starter giangvanthvt
  • Ngày gửi
G

giangvanthvt

Guest
#1
<p>T&ocirc;i ở Bắc Giang.</p><p>Hiện nay c&oacute; một bộ chim trĩ đỏ khoang cổ trắng -01 trống v&agrave; 03 m&aacute;i- Chim sắp đẻ (Khoảng th&aacute;ng 8 sẽ đẻ), do c&ocirc;ng việc n&ecirc;n ko chăm s&oacute;c được, nay cần b&aacute;n cho b&aacute;c n&agrave;o c&oacute; nhu cầu nu&ocirc;i sinh sản với gi&aacute; 3tr. Ai c&oacute; nhu cầu th&igrave; li&ecirc;n hệ qua số điện thoại: 01646787869.<br /></p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Thanh Giang
- Địa chỉ: Việt Tiến - Việt Yên - Bắc Giang
- Tel, Fax: 01646787869
- email:
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx