Bán bắc ninh cần bán 2 chú Gà Đông Tảo TRống .. ( Hàng Chuẩn 100% )

  • Thread starter anhluan55
  • Ngày gửi
A

anhluan55

Guest
#1
cần bán 2 chú gà Đông Tảo Trống ....
gà 4 tháng 12 ngày tuổi .... nặng 2,8kg
gà ko tật nỗi ... rất khoẻ mạnh
giá của mỗi em là 500k ...( bắt cả 2 có lộc lá ạ )
em ở Từ Sơn - Bắc NInh ..
ĐT : 01683425306 ...
có ít ảnh các bác tham khảo ạ ..
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH2012041210215zdazzwu2yz52302.jpeg&hash=2a7f745d1499e7564db56da91be5f6e6

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH2012041210215mde2ogvlzg32608.jpeg&hash=96015e038d8fdced91211f7ecf5da354

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH2012041210215oty2nduzod31551.jpeg&hash=d4cacb3b7d374f16fcdcc9db95163c19

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH2012041210215zje1mdeznz33212.jpeg&hash=0e5b1250a1009e361dfeee0dd19c05e8

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH2012041210215yzg3mzfmmg46883.jpeg&hash=2f9e2e74559839b74b7bd5450e029826


cần bán 2 chú gà Đông Tảo Trống ....
gà 4 tháng 12 ngày tuổi .... nặng 2,8kg
gà ko tật nỗi ... rất khoẻ mạnh
giá của mỗi em là 500k ...( bắt cả 2 có lộc lá ạ )
em ở Từ Sơn - Bắc NInh ..
ĐT : 01683425306 ...
có ít ảnh các bác tham khảo ạ ..
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH2012041210215zdazzwu2yz52302.jpeg&hash=2a7f745d1499e7564db56da91be5f6e6

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH2012041210215mde2ogvlzg32608.jpeg&hash=96015e038d8fdced91211f7ecf5da354

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH2012041210215oty2nduzod31551.jpeg&hash=d4cacb3b7d374f16fcdcc9db95163c19

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH2012041210215zje1mdeznz33212.jpeg&hash=0e5b1250a1009e361dfeee0dd19c05e8

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH2012041210215yzg3mzfmmg46883.jpeg&hash=2f9e2e74559839b74b7bd5450e029826


--------

gà ko 100% ăn gạo say từ nhỏ trứ ko ăn cám nhé .

e ghi nhầm xin đc ghi lại - gà 100% ăn gạo say từ nhỏ trứ ko ăn cám nhé ...
 

Last edited by a moderator:

Đối tácTop