BÁN 2000 GỐC MAI VÀNG

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
G

Guest

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: BINH DUONG
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: QUOCVIETDAILONG@YAHOO.COM
================================

<p>&nbsp;</p><p>-<font size="4">CẦN B&Aacute;N 2000 GỐC MAI V&Agrave;NG CHƯA GH&Eacute;P C&Oacute; ĐƯỜNG K&Iacute;NH GỐC TỪ 6-9 cm C&Oacute; GI&Aacute; KHO&Atilde;N 100 TRIỆU ĐỒNG TẠI B&Igrave;NH DƯƠNG LI&Ecirc;N HỆ 0918 53 59 56 GẶP VIỆT HOẶC 0977044714 GẶP NAM (CH&Uacute; &Yacute; KH&Ocirc;NG B&Aacute;N LẼ)</font></p><p><font size="4" /></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top