BÁN 50 CẶP BỒ CÂU TRẮNG ĐANG ĐẺ TỐT

  • Thread starter trunghoa
  • Ngày gửi
T

trunghoa

Guest
#1
<h2 style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt"><font color="#333333" face="Tahoma" size="3"><h2 style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 18pt"><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma; color: #333333">&nbsp;</span></span>b&aacute;n 50 cặp bồ c&acirc;u trắng đang đẻ tốt ( c&oacute; h&igrave;nh )<span class="apple-style-span"><span style="font-size: 14pt; font-family: Verdana; color: black"></span></span></h2> <p class="MsoNormal" style="line-height: 18pt"><span class="apple-style-span"><span style="font-family: Verdana; color: #333333">hiện m&igrave;nh c&oacute; 50 cặp bồ c&acirc;u trắng ho&agrave;ng to&agrave;n</span></span><span class="apple-converted-space"><span style="font-family: Verdana; color: #333333">&nbsp;</span></span><span style="font-family: Verdana; color: #333333"><br /> <span class="apple-style-span">đang đẻ rất tốt ,muốn b&aacute;n như sau .</span><br /> <span class="apple-style-span">- ph&aacute;p ch&iacute;nh gốc mimas</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> <span class="apple-style-span">- trọng lượng con trống l&agrave; 700g/con</span><br /> <span class="apple-style-span">- trọng lượng con m&aacute;i l&agrave; 650g/con</span><br /> &nbsp;- gi&aacute; b&aacute;n : 500,000 đ/ đ&ocirc;i</span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Verdana; color: #333333"><br /> <!--[endif]--></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 12pt; font-family: Verdana; color: black"></span></span></p></font></h2><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Verdana; color: #333333" /><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: Arial; color: black">vui l&ograve;ng liện hệ :</span></strong><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: blue">CƠ SỞ CHIM BỒ C&Acirc;U GIỐNG</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: blue">Địa chỉ : Song v&acirc;n &ndash; T&acirc;n Y&ecirc;n - Bắc Giang&nbsp;</span></strong><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: blue"><br /> </span></strong><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: blue">ĐT :&nbsp; 0906 185 078 </span></strong><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: blue"><br /> </span></strong><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: blue">Mail : ifone.trunghoa@gmail.com</span></strong><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: blue"><br /> </span></strong><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: blue">Y!M: trunghoad</span></strong><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: blue"><br /> </span></strong><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: blue">Skype : stock20112</span></strong><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: blue"><br /> </span></strong><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial; color: black">RẤT CẢM ƠN QU&Yacute; KH&Aacute;CH H&Agrave;NG Đ&Atilde; QUAN T&Acirc;M V&Agrave; ỦNG HỘ CH&Uacute;NG T&Ocirc;I TRONG THỜI GIAN QUA&nbsp;</span></strong></p><p class="MsoNormal">&nbsp;</p><p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Mr trung
- Địa chỉ: từ liêm hà nội
- Tel, Fax: 0906 185 078 ::: FaX
- email: ifone.trunghoa@gmail.com