bán ba ba thit

  • Thread starter MAI XUÂN LƯU
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: MAI XUÂN LƯU
- Địa chỉ: XOM 10, XÃ XUÂN QUANG,HUYỆN THỌ XUÂN, TỈNH THANH HÓA
- Tel, Fax: 0373833363 ::: ::: FaX
- email: mtnt_bme@gmail.com
================================

<p>Những ai cần mua baba thịt xin h&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i. </p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top