Bán bã đậu nhành , bắp vàng India giá CNF ,agent , trading

  • Thread starter HUỲNH ĐÌNH HUY
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

HUỲNH ĐÌNH HUY

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: HUỲNH ĐÌNH HUY
- Địa chỉ: 37 Tăng Bạt Hổ , TPBiên Hòa ,Tỉnh Đồng Nai
- Tel, Fax: ::: FaX 0902 713 585
- email: sales.pangasius@hotmail.com
================================

<p>C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i hoạt động nhập khẩu nguy&ecirc;n liệu thức ăn gia s&uacute;c ( bả đậu nh&agrave;nh , bắp v&agrave;ng India, bả cải India ..)</p><p>&nbsp;Hiện nay c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận l&agrave;m đại l&yacute; cho c&aacute;c ph&iacute;a India đại điện độc quyền mặt h&agrave;ng bắp , b&atilde; đậu nh&agrave;nh .ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận l&agrave;m broker cho c&aacute;c c&ocirc;ng ty tại Việt Nam </p><p>&nbsp;Nếu qu&yacute; doanh nghiệp n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ </p><p>Huy (0902 713 585 )</p><p>Sales director </p><p>Green Energy co,ltd</p><p>37 Tăng Bạt Hổ , Bi&ecirc;n H&ograve;a city ,Đ&ocirc;ng Nai </p><p>&nbsp;</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top