Bán Bạch tuột, Mực nang, Mực nút tươi ngon nhất tại TP HCM

  • Thread starter thuan_tommy
  • Ngày gửi
T

thuan_tommy

Guest
#1
<div style="border: 1pt solid #1f7fbc; padding: 0in"> <p class="MsoNormal" style="border: none; padding: 0in"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">Nhận cung cấp h&agrave;ng đi tp.hcm , đ&agrave; lạt , c&aacute;c tỉnh l&acirc;n cận &hellip;<br /> <br /> Gi&aacute; b&aacute;n tại tp.HCM, Đ&agrave; Lạt (<strong>đ&atilde; bao gồm ph&iacute; vận chuyển<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></strong>) ng&agrave;y 19/10/2012<br /> <br /> Mực Nang l&agrave;m sạch c&aacute;c loại :<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> Loại 1 : 300g-up (1-3con/1kg) gi&aacute; 170.000vnd/1kg<br /> Loại 2 : 70g-300g (4-15 con/1kg) gi&aacute; 140.000vnd/1kg<br /> Loại 3 : nhỏ hơn 70g (16-30 con/kg) gi&aacute; 120.000vnd/1kg<br /> <br /> Mực nang n&uacute;t l&agrave;m sạch 90.000/kg<br /> <br /> Mực trứng loại A : 12-up gi&aacute; 115.000 vnd<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> 9-12 gi&aacute; 110.000 vnd<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> Mực trứng loại B : 12-up gi&aacute; 100.000 vnd<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> 9-12 gi&aacute; 95.000 vnd<br /> Bạch tuột tươi nhỏ </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">nguy&ecirc;n con 65</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">.000/kg<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> Bạch tuột tươi lớn (2 da ) nguy&ecirc;n con 95.000/kg<br /> Bạch tuột kẽm </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">baby sơ chế: 55.000/ kg.</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"><br /> Bạch tuột kẽm </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">0.1 kg &ndash; 0.2 kg</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">/ con</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> sơ chế: 80.000/ kg.</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"><br /> B</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">ạch tuột kẽm ( phủ) 0.3kg</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">/ con</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> &ndash; up l&agrave;m sạch : 100.000/ kg.</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"><br /> Kh&ocirc; mực , v&agrave; c&aacute;c loại hải sản kh&aacute;c xin li&ecirc;n hệ<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> <br /> H&agrave;ng thu mua từ ghe đ&aacute;nh bắt h&agrave;ng ng&agrave;y, chuyển đi liền n&ecirc;n rất tươi , ngon , số lượng ổn định<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> H&acirc;n hạnh được hợp t&aacute;c<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> <br /> <strong>Li&ecirc;n hệ :</strong><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>Vựa mực H&ograve;a Thuận<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> L&ocirc; A Cảng c&aacute; Phan Thiết &ndash;p.đức thắng<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> <br /> </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">Ms Tr&agrave;:</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> 0908335188<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> <a href="mailto:Haisanphanthiet68@yahoo.com"><span style="color: #013481">Haisanphanthiet68@yahoo.com</span></a></span></p> </div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: trịnh văn thuận
- Địa chỉ: b68 Tô Vĩnh Diện, P. Phú Tài, TP. Phan Thiết, Bình Thuận
- Điện thoại: 0908335188 - Fax:
- email: thuan_tommy@yahoo.com
 

#2
cung cấp mực nang hàng mi nơ, trắng đẹp

Chúng tôi cung cấp mực nang làm sạch, hàng trắng, bỏ đầu, nang, dè, đóng bao BE từng kg, hàng xuất đi Nhật... hang rất đẹp, giá: 85.000đ/kg. Mời mọi người ủng hộ. Ms Thủy: 0903146656.