BÁN BẮP ÉP ĐÙN (DẠNG BỘT MỊN - CÁM NGÔ)

  • Thread starter quatlam_2000
  • Ngày gửi
Q

quatlam_2000

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY CP GREENFEED VIỆT NAM
- Địa chỉ: Đường D3 - KCN Phố Nối A - Văn Lâm - Hưng Yên
- Tel, Fax: 03213967480 ::: FaX 03213967461
- email: xuan.dv@greenfeed.com.vn
================================

<p><font size="2">&nbsp;</font></p> <p><font size="2"><strong>Ch&uacute;ng t&ocirc;i xin gửi tới Qu&iacute; c&ocirc;ng ty B&aacute;o gi&aacute; của mặt h&agrave;ng Bắp &eacute;p đ&ugrave;n như sau:</strong></font></p><p><strong><font size="2">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="2">Bắp &eacute;p đ&ugrave;n&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : dạng bột, nghiền mịn.</font></strong></p><p><strong><font size="2">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="2">Nguồn gốc&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : bắp Brazil, Ấn độ, Mỹ, Sơn La </font></strong></p><p><strong><font size="2">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="2">Độ ẩm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:14%</font></strong></p><p><strong><font size="2">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="2">Đạm th&ocirc;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; :7 - 8,5%</font></strong></p><p><strong><font size="2">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="2">H&agrave;m lượng xơ th&ocirc; tối đa&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 2,5%</font></strong></p><p><strong><font size="2">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="2">Khối lượng đ&oacute;ng bao&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 40 kg/bao</font></strong></p><p><strong><font size="2">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="2">Aflatoxin&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: &lt; 50 ppb</font></strong></p><font size="2"><strong>Mr Xuan: 0984 682 902<br /></strong></font><p><font size="2">&nbsp;</font></p>
 
Back
Top