BÁN BẮP ÉP ĐÙN (DẠNG BỘT MỊN - CÁM NGÔ)

  • Thread starter quatlam_2000
  • Ngày gửi
Q

quatlam_2000

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY CP GREENFEED VIỆT NAM
- Địa chỉ: Đường D3 - KCN Phố Nối A - Văn Lâm - Hưng Yên
- Tel, Fax: 03213967480 ::: FaX 03213967461
- email: xuan.dv@greenfeed.com.vn
================================

<strong><font size="2">Bắp &eacute;p đ&ugrave;n:(dạng bột mịn)<br /></font></strong><strong><font size="2">Độ ẩm &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; :14%<br /></font></strong><strong><font size="2">Đạm th&ocirc;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; :7 - 8,5%<br /></font></strong><strong><font size="2">H&agrave;m lượng xơ th&ocirc; tối đa: 2,5%<br /></font></strong><strong><font size="2">Khối lượng đ&oacute;ng bao&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 40 kg/bao<br /></font></strong><strong><font size="2">Aflatoxin&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : &lt; 50 ppb<br /></font></strong><strong><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mr xu&acirc;n 0984 682 902<br /></font></strong>
 
Back
Top