BÁN BẮP MÌ LÁT, CÀ PHÊ NHÂN

  • Thread starter DNTN SAPA SAI GON
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
D

DNTN SAPA SAI GON

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: DNTN SAPA SAI GON
- Địa chỉ: 54 Đại lộ Bình Dương, Lái Thiêu , Thuận An, ình Dương
- Tel, Fax: 01228546922 ::: FaX
- email: nguyenvanhast@yahoo.com
================================

<p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave;ddowwn vị thương mại, chuy&ecirc;n mua b&aacute;n h&agrave;ng n&ocirc;ng sản, cung cấp cho c&aacute;c đơn vị c&oacute; nhu cầu trong, ngo&agrave;i nước. Nguồn h&agrave;ng của ch&uacute;ng t&ocirc;i rất dồi d&agrave;o đến từ c&aacute;c khu vực Đ&ocirc;ng Nam ộ v&agrave; T&acirc;y Nguy&ecirc;n.</p><p>C&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n, đơn vị c&oacute; nhu cầu, xin li&ecirc;n hệ Mr H&agrave; ( 0122. 8546 922)</p><p>&nbsp;</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top