Bán bể nuôi Cá Rồng giá hưu nghị

  • Thread starter Lê Minh Hùng
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
L

Lê Minh Hùng

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lê Minh Hùng
- Địa chỉ: Ngỏ 445 đường Lạc Long Quân Tây Hồ Hà Nội
- Tel, Fax: 01266148526
- email: hunglehung65@gmail.com
================================

<p align="justify"><font size="2"><strong>B&aacute;n một bể c&aacute; 800 lit nước chuy&ecirc;n nu&ocirc;i c&aacute; rồng, co đủ c&aacute;c phụ kiện phục vụ cho nu&ocirc;i c&aacute; rồng đi liền với bể c&aacute;, như : M&aacute;y bơm;M&aacute;y lọc 5 ngăn;Đ&egrave;n nan;Sưởi: Sủi &Ocirc;_xy...Bể cao 1met 45; D&agrave;i 1met 55; Rộng 0,69 m&eacute;t..Bể đặt tr&ecirc;n tủ bằng gỗ gụ, c&oacute; 4 c&aacute;nh tủ chạm tranh tứ qu&yacute; t&ugrave;ng , c&uacute;c , tr&uacute;c, mai...K&iacute;nh d&agrave;y 8 ly. Gi&aacute; b&aacute;n 13 triẹu. Xem bể c&aacute; n&agrave;y tại ng&otilde; 445 đường Lac Long Qu&acirc;n quan T&acirc;y Hồ H&agrave; Nội. Li&ecirc;n hệ : H&ugrave;ng 01266 148 526.</strong></font></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top