BÁN BECGIE ĐỨC GIỐNG - TẠI ĐỒNG THÁP

  • Thread starter nguyenchithong01
  • Ngày gửi
N

nguyenchithong01

Lữ khách
#1
<address><font color="#0000ff" size="4">hiện ch&oacute; em đ&atilde; sinh sản được một bầy con tr&ocirc;ng rất dể thương </font></address><address><font color="#0000ff" size="4">hết thẩy được 8 con. do nh&agrave; ngh&egrave;o con lại đ&ocirc;ng n&ecirc;n em kh&ocirc;ng đủ sức nu&ocirc;i hết </font></address><address><font color="#0000ff" size="4">nay em xin nhượng lại cho anh chị em n&agrave;o th&iacute;ch nu&ocirc;i ch&oacute; để giữ nh&agrave;! với gi&aacute; cả hợp l&yacute; </font></address><address><font color="#0000ff" size="4">em bảo đ&atilde;m ch&oacute; em l&agrave; ch&oacute; thuần chủng! ch&oacute; đ&uacute;ng l&agrave; ch&oacute; becgie đức! đ&atilde;m bảo kh&ocirc;ng phải l&agrave; ch&oacute; lai</font></address><address><font color="#0000ff" size="4">đời bố mẹ điều được huấn luyện được tham gia dog shop ở HCM h&agrave;ng năm!</font></address><address><font color="#0000ff" size="4">nếu anh chị em n&agrave;o muống mua nu&ocirc;i giải tr&iacute;! xin vui long li&ecirc;n hệ TH&Ocirc;NG 01269673952 </font></address><address><font color="#0000ff" size="4">yahoo: </font><a href="mailto:chi_thong@yahoo.com"><font color="#0000ff" size="4">chi_thong@yahoo.com</font></a></address><address><font color="#0000ff" size="4">Email: </font><a href="mailto:nguyenchithong01@gmail.com"><font color="#0000ff" size="4">nguyenchithong01@gmail.com</font></a></address><address><font color="#0000ff" size="4">l&agrave;m ăn mua b&aacute;n trăm nghề </font></address><address><font color="#0000ff" size="4">kh&ocirc;ng bằng nu&ocirc;i ch&oacute; huyền kề bốn ch&acirc;n</font></address>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn chí thông
- Địa chỉ: THÁP MƯÒI ĐỒNG THÁP
- Điện thoại: 01269673952 - Fax: 0944993518
- email: nguyenchithong01@gmail.com
 

V

vinhtuantuan

Guest
#2
chao ban

gia bao nhiu 1 con vay ban minh o sa dec dong thap neu gia ca hop ly minh se len
 

Đối tácTop