bán bò cái giống gấp với giá phải chăng!!!

  • Thread starter bùi mai
  • Ngày gửi
B

bùi mai

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: bùi mai
- Địa chỉ: biên hòa đồng nai
- Tel, Fax: ::: FaX
- email:
================================

<address><font size="4">xin ch&agrave;o b&agrave; con! trước đ&acirc;y gia đ&igrave;nh t&ocirc;i c&oacute; định ph&aacute;t triển chăn nu&ocirc;i nhỏ lẻ với v&agrave;i lo&agrave;i vật. tuy nhi&ecirc;n, do bất ngờ gặp phải sự cố lớn n&ecirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng thể tiếp tục được nữa. hiện tại ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; 1 cặp b&ograve; mẹ v&agrave; một b&ograve; c&aacute;i kh&aacute;c l&agrave;m giống cần b&aacute;n gấp với gi&aacute; hợp l&iacute;.&nbsp;nếu b&aacute;c n&agrave;o c&oacute; nhu cầu, xin h&atilde;y li&ecirc;n h&ecirc; qua số điện thoại: 0937878729.</font></address>
 

Top