BÁN BỒ CÂU GÀ MỸ - BỒ CÂU KIỂNG

#1
<p>Hiện tại ở chổ em c&oacute; một số bồ c&acirc;u g&agrave; mỹ v&agrave; bồ c&acirc;u kiểng muốn b&aacute;n</p><p>&nbsp;để em m&ocirc; tả bồ c&acirc;u em cho anh chị biết th&ecirc;m ch&uacute;c đỉnh nha!</p><p>&nbsp;Bồ c&acirc;u g&agrave; mỹ của em c&oacute; m&agrave;u v&agrave;ng v&agrave; m&agrave;u socola</p><p>&nbsp;trọng lượng bồ c&acirc;u g&agrave; mỹ em nặng khoảng 1kg/con bố mẹ</p><p>&nbsp;trọng lượng bồ c&acirc;u tơ khoảng 700 - 900g/con</p><p>&nbsp;g&iacute;a cả: 700 - 900 ng&agrave;n tr&ecirc;n cặp con</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1.5tr - 4tr/ cặp bố mẹ sinh sản</p><p>&nbsp;v&agrave; em c&oacute; một số bồ c&acirc;u kiểng kh&aacute;c như: bồ c&acirc;u nhật x&ograve;e bồ c&acirc;u g&agrave; banh sư tử &yacute; ........</p><p> gi&aacute; cả dao động từ 1tr đến v&agrave;i tri&ecirc;ụ đồng.</p><p>&nbsp;một điều lưu &yacute; l&agrave; mong c&aacute;ch anh chị đ&atilde; chấp nhận chơi bồ c&acirc;u rồi th&igrave; đừng c&oacute; ham của rẻ m&agrave;</p><p>&nbsp;mang cho m&igrave;nh một cặp bồ c&acirc;u kh&ocirc;ng được như &yacute; nha, tiền n&agrave;o của nấy nha anh chị em đ&acirc;y l&agrave; điều lưu &yacute;</p><p>&nbsp;hiện chổ em mua b&aacute;n đ&acirc;u ra đ&oacute; chứ kh&ocirc;ng phải t&acirc;n bốc quản c&aacute;o của m&igrave;nh đ&acirc;u</p><p>&nbsp;chổ em mua b&aacute;n sảng s&agrave;ng trao đổi chấp nhận đổi lại nếu dao dịch kh&ocirc;ng đ&uacute;ng y&ecirc;u cầu</p><p>&nbsp;mong anh chi em ủng hộ mọi chi tiết xin vui long li&ecirc;n hệ:</p><p>&nbsp;E. TH&Ocirc;NG : 01269673952 - 01694076790</p><p>&nbsp;Email: Nguyenchithong01@gmail.com</p><p>&nbsp;Yahoo: Chi_thong@yahoo.com</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn chí thông
- Địa chỉ: THÁP MƯỜI ĐỒNG THÁP
- Điện thoại: 01269673952 - Fax: 01694076790
- email: nguyenchithong01@gmail.com
 

dominhthao1989

Mua bán hoa lan NGỌC ĐIỂM tại LanNGOCDIEM.com
#3
Bạn cho vài tấm hình luôn đi bạn.

và Địa chỉ để hôm nào mình ghé.