BÁN BỒ CÂU GÀ MỸ - TẠI ĐỒNG THÁP

  • Thread starter nguyenchithong01
  • Ngày gửi
N

nguyenchithong01

Lữ khách
#1
<p class="style2" align="justify"><font size="4">Hiện tại trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i cần hợp t&aacute;c mua b&aacute;n trao đổi một số bồ c&acirc;u ph&aacute;p, bồ c&acirc;u g&agrave; mỹ, g&agrave; banh với gi&aacute; cả hợp l&yacute;. </font></p><p class="style2" align="justify"><font size="4">đối với bồ c&acirc;u ph&aacute;p 350k/cặp</font></p><p class="style2" align="justify"><font size="4">bồ c&acirc;u g&agrave; mỹ:900g-1.3kg/con gi&aacute; 650k-4500k/cặp</font></p><p class="style1" align="justify"><font size="4">Mọi chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:Anh Th&ocirc;ng:01269673952 &amp; 01694076790 &amp; 0944993518</font></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn chí thông
- Địa chỉ: huyện tháp mười tỉnh đồng tháp
- Điện thoại: 01269673952 - Fax: 0673967573
- email: nguyenchithong01@gmail.com
 

Đối tác


Top