Bán Bán Bồ Câu Pháp 2>3 Tháng

  • Thread starter lephuc651
  • Ngày gửi
L

lephuc651

Lữ khách
#1
cần bán bồ câu pháp lứa 2>3 tháng tuổi chim đã có vacxin đầy đủ ,bao đam chim khõe
mạnh đẹp và to con .sẳn sàn hướng dẩn kỉ thuật nuôi củng như cách chăm sóc phòng và trị
bệnh cho chim . liên hệ theo số đt 0933889531 :9^:
hình
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-3wARpzkan5U%2FUI0eydE8qQI%2FAAAAAAAApEQ%2F8T1uvI34Ols%2FAgriviet.Com-H%2525C3%2525ACnh_%2525E1%2525BA%2525A3nh011.jpg&hash=fa01c4c2edce45a65cdf39d469dd649e

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-XgLaquupNlw%2FUI0e5EjNLAI%2FAAAAAAAApEY%2F1DP-y26KIno%2FAgriviet.Com-H%2525C3%2525ACnh_%2525E1%2525BA%2525A3nh012.jpg&hash=1cd5aa7a78b662433a78476c8fce0301

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2F-jZCB2ycSAg8%2FUI0fCT4C-sI%2FAAAAAAAApEo%2F6380CGquDIY%2FAgriviet.Com-H%2525C3%2525ACnh_%2525E1%2525BA%2525A3nh014.jpg&hash=704e7219e37e69d1d12b9bb5594159dc
 

Đối tác


Top