Bán bồ câu pháp, bồ câu anh tại Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định,..

#1
THẾ GIỚI LO&Agrave;I VẬT<br />ĐT: 0932 381 798<br />(GIAO DỊCH TO&Agrave;N QUỐC, ĐẠI L&Yacute; RỘNG KHẮP, L&Agrave;M VIỆC CHUY&Ecirc;N NGHIỆP)<br />Địa chỉ uy t&iacute;n v&agrave; tin cậy chuy&ecirc;n cung cấp, thu mua c&aacute;c sản phẩm đặc sản với gi&aacute; cả hợp l&yacute;.<br />ĐỊA CHỈ GIAO DỊCH: TO&Agrave;N QUỐC, MIỀN TRUNG (Đ&Agrave; NẴNG, QUẢNG NAM, QUẢNG NG&Atilde;I, B&Igrave;NH ĐỊNH, PH&Uacute; Y&Ecirc;N, KH&Aacute;NH H&Ograve;A, NINH THUẬN, B&Igrave;NH THUẬN, THỪA THI&Ecirc;N HUẾ, QUẢNG B&Igrave;NH, QUẢNG TRỊ, H&Agrave; TĨNH, NGHỆ AN, THANH H&Oacute;A)<br />- Bồ c&acirc;u (nu&ocirc;i c&ocirc;ng nghiệp)<br />- C&aacute; giống<br />- D&ecirc;<br />- Thỏ<br />- Kỳ đ&agrave;<br />- Chim Trĩ<br />- Nh&iacute;m<br />- Kỳ nh&ocirc;ng (gi&ocirc;ng)<br />- Nấm lim xanh (thương hiệu Ti&ecirc;n Phước).<br />- S&acirc;m Ngọc Linh.<br />- Dế.<br />- B&ograve; cạp.<br />- C&aacute; Ngựa.<br />- Tắc k&egrave;.<br />- Kỳ t&ocirc;m.<br />- Mối ch&uacute;a.<br />- V&agrave; c&aacute;c lo&agrave;i vật kh&aacute;c<br />H&atilde;y li&ecirc;n hệ ngay với &ldquo;THẾ GIỚI LO&Agrave;I VẬT&rdquo; để được cung cấp những sản phẩm chất lượng nhất.<br />ĐT: 0932 381 798.<br />Web: http://thegioiloaivat.mov.vn/<br />Web: dacsanquangnam.weebly.com<br />Thế giới lo&agrave;i vật, Tam Kỳ, Quảng Nam.<br /><br />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: thế giới loài vật
- Địa chỉ: Tam Kỳ, Quảng Nam
- Điện thoại: 0932 086 980 - Fax:
- email: thegioiloaivat@gmail.com
 

chienqt

Lữ khách
#3
Thu mua bồ câu thịt, ra ràng

Công ty chúng tôi thu mua bồ câu thịt (bồ câu dò), bồ câu ra ràng số lượng ổn định.

Bồ câu còn sống và bồ câu thịt đã đóng gói

Liên hệ:

ĐC: k34/36 Lê Hữu Trác - Đà Nẵng.

ĐT: 0933625171

Email: chienqt@gmail.com