Bán Bán bồ câu Pháp giống, bồ câu thịt, bồ câu ra ràng số lượng lớn, ổn định

hsjsc

Lữ khách
#2
Nơi Cung cấp Chim Bồ Câu Pháp Giống-Lồng nuôi chim Bồ câu

CƠ SỞ CUNG CẤP BỒ CÂU PHÁP GIỐNG<o:p></o:p>
[FONT=.VnArialH] <o:p></o:p>[/FONT]
Trang trại Hoangsongiatrang đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc nuôi và nhân giống Chim Bồ Câu các loại. Là Trang trại đi tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển các loại Giống Chim Bồ Câu thuần chủng với cơ sở vật chất hiện đại và hơn 3.000 con giống, Hoangsongiatrang có thể cung cấp cho Bà con Bồ Câu Giống số lượng lớn. Chúng tôi chuyên cung cấp:<o:p></o:p>
- Cung cấp Chim ra ràng số lượng lớn.<o:p></o:p>
- Cung cấp Chim Thịt cho nhà hàng, khách sạn<o:p></o:p>
- Cung cấp các loại Chim Bồ Câu Giống Pháp-Mỹ-Hà Lan<o:p></o:p>
- Cung cấp lồng nuôi chim bồ câu bằng thép 2,2ly , giá 250.000/1 chuồng đôi (2 ổ đẻ+2 máng nước+1 máng ăn)<o:p></o:p>
- Tư vấn miễn phí cho bà con kỹ thuật chăn nuôi, kỹ thuật chuồng trại, cung cấp tài liệu kỹ thuật nuôi bồ câu miễn phí.<o:p></o:p>
Chúng tôi luôn lắng nghe và chia sẻ kinh nghiệm trong nuôi chim bồ câu với bà con, để bà con đạt năng suất, hiệu quả cao nhất trong chăn nuôi<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
HOANGSONGIATRANG <o:p></o:p>
Dia chi: 80 Duong Ba Trieu – Ham Rong- TP. Thanh Hoa.<o:p></o:p>
Email: hoangsongiatrang@gmail.com <o:p></o:p>
TeL Mr.Hieu: 0943412421 <o:p></o:p>
<o:p>[FONT=.VnArial] [/FONT]</o:p>
RAT <st1:place w:st="on">CAM</st1:place> ON QUY KHACH HANG DA QUAN TAM VA UNG HO CHUNG TOI<o:p></o:p>
 

hsjsc

Lữ khách
#3
Cung cấp các loại chim bồ câu giống Pháp-Mỹ-Hà Lan, Lồng nuôi công nghiệp

CƠ SỞ CUNG CẤP BỒ CÂU PHÁP GIỐNG<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Trang trại Hoangsongiatrang đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc nuôi và nhân giống Chim Bồ Câu các loại. Là Trang trại đi tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển các loại Giống Chim Bồ Câu thuần chủng với cơ sở vật chất hiện đại và hơn 3.000 con giống, Hoangsongiatrang có thể cung cấp cho Bà con Bồ Câu Giống số lượng lớn. Chúng tôi chuyên cung cấp:<o:p></o:p>
- Cung cấp Chim ra ràng số lượng lớn.<o:p></o:p>
- Cung cấp Chim Thịt cho nhà hàng, khách sạn<o:p></o:p>
- Cung cấp các loại Chim Bồ Câu Giống Pháp-Mỹ-Hà Lan<o:p></o:p>
- Cung cấp lồng nuôi chim bồ câu bằng thép 2,2ly , giá 250.000/1 chuồng đôi (2 ổ đẻ+2 máng nước+1 máng ăn)<o:p></o:p>
- Tư vấn miễn phí cho bà con kỹ thuật chăn nuôi, kỹ thuật chuồng trại, cung cấp tài liệu kỹ thuật nuôi bồ câu miễn phí.<o:p></o:p>
Chúng tôi luôn lắng nghe và chia sẻ kinh nghiệm trong nuôi chim bồ câu với bà con, để bà con đạt năng suất, hiệu quả cao nhất trong chăn nuôi<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
HOANGSONGIATRANG <o:p></o:p>
Dia chi: 80 Duong Ba Trieu – Ham Rong- TP. Thanh Hoa.<o:p></o:p>
Email: hoangsongiatrang@gmail.com <o:p></o:p>
TeL Mr.Hieu: 0943412421 <o:p></o:p>
<o:p></o:p>

RAT <st1:place w:st="on">CAM</st1:place> ON QUY KHACH HANG DA QUAN TAM VA UNG HO CHUNG TOI<o:p></o:p>
 

hsjsc

Lữ khách
#4
Bán chim bồ câu Pháp giống, hướng dẫn kỹ thuật nuôi chim bồ câuCƠ SỞ CUNG CẤP BỒ CÂU PHÁP GIỐNG

Trang trại Hoangsongiatrang đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc nuôi và nhân giống Chim Bồ Câu các loại. Là Trang trại đi tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển các loại Giống Chim Bồ Câu thuần chủng với cơ sở vật chất hiện đại và hơn 3.000 con giống, Hoangsongiatrang có thể cung cấp cho Bà con Bồ Câu Giống số lượng lớn. Chúng tôi chuyên cung cấp:
- Cung cấp Chim ra ràng số lượng lớn.
- Cung cấp Chim Thịt cho nhà hàng, khách sạn
- Cung cấp các loại Chim Bồ Câu Giống Pháp-Mỹ-Hà Lan
- Cung cấp lồng nuôi chim bồ câu bằng thép 2,2ly , giá 250.000/1 chuồng đôi (2 ổ đẻ+2 máng nước+1 máng ăn)
- Tư vấn miễn phí cho bà con kỹ thuật chăn nuôi, kỹ thuật chuồng trại, cung cấp tài liệu kỹ thuật nuôi bồ câu miễn phí.
Chúng tôi luôn lắng nghe và chia sẻ kinh nghiệm trong nuôi chim bồ câu với bà con, để bà con đạt năng suất, hiệu quả cao nhất trong chăn nuôi

HOANGSONGIATRANG
Dia chi: 80 Duong Ba Trieu – Ham Rong- TP. Thanh Hoa.
Email: hoangsongiatrang@gmail.com
TeL Mr.Hieu: 0919635008-0916922882

RAT CAM ON QUY KHACH HANG DA QUAN TAM VA UNG HO CHUNG TOI
 
Last edited:

hsjsc

Lữ khách
#5
Chuyên cung cấp Bồ câu Pháp giống-Uy tín-Chất lượng

CƠ SỞ CUNG CẤP BỒ CÂU PHÁP GIỐNG</SPAN></SPAN>

Trang trại Hoangsongiatrang đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc nuôi và nhân giống Chim Bồ Câu các loại, với cơ sở vật chất hiện đại và hơn 3.000 con giống, Hoangsongiatrang có thể cung cấp cho Bà con Bồ Câu Giống số lượng lớn. Chúng tôi chuyên cung cấp:</SPAN></SPAN>
- Cung cấp Chim ra ràng số lượng lớn.</SPAN></SPAN>
- Cung cấp Chim Thịt cho nhà hàng, khách sạn</SPAN></SPAN>
- Cung cấp các loại Chim Bồ Câu Giống Pháp-Mỹ-Hà Lan</SPAN></SPAN>
- Cung cấp lồng nuôi chim bồ câu bằng thép 2,2ly , giá 250.000/1 chuồng đôi (2 ổ đẻ+2 máng nước+1 máng ăn)</SPAN></SPAN>
- Tư vấn miễn phí cho bà con kỹ thuật chăn nuôi, kỹ thuật chuồng trại, cung cấp tài liệu kỹ thuật nuôi bồ câu miễn phí.</SPAN></SPAN>
Chúng tôi luôn lắng nghe và chia sẻ kinh nghiệm trong chăn nuôi chim bồ câu với bà con, để bà con đạt năng suất, hiệu quả cao .</SPAN></SPAN>

HOANGSONGIATRANG </SPAN></SPAN>
Dia chi: 80 Duong Ba Trieu – Ham Rong- TP. Thanh Hoa.</SPAN></SPAN>
Email: </SPAN>hoangsongiatrang@gmail.com</SPAN></SPAN> </SPAN>
TeL Mr.Hieu: 0943412421</SPAN> </SPAN>

RAT CAM ON QUY KHACH HANG DA QUAN TAM VA UNG HO CHUNG TOI</SPAN></SPAN>
 

hsjsc

Lữ khách
#6
Bán Bồ câu Pháp giống-Uy tín-Chất lượng

<!--<input value="undefined" onclick="this.select()" size="30" class="input" readonly="readonly" />--><!--<input value="undefined" onclick="this.select()" size="30" class="input" readonly="readonly" />--><!--<input value="undefined" onclick="this.select()" size="30" class="input" readonly="readonly" />--><!--<input value="undefined" onclick="this.select()" size="30" class="input" readonly="readonly" />-->CƠ SỞ CUNG CẤP BỒ CÂU PHÁP GIỐNG</SPAN></SPAN>

Trang trại Hoangsongiatrang đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc nuôi và nhân giống Chim Bồ Câu các loại, với cơ sở vật chất hiện đại và hơn 3.000 con giống, Hoangsongiatrang có thể cung cấp cho Bà con Bồ Câu Giống số lượng lớn. Chúng tôi chuyên cung cấp:</SPAN></SPAN>
- Cung cấp Chim ra ràng số lượng lớn.</SPAN></SPAN>
- Cung cấp Chim Thịt cho nhà hàng, khách sạn</SPAN></SPAN>
- Cung cấp các loại Chim Bồ Câu Giống Pháp-Mỹ-Hà Lan</SPAN></SPAN>
- Cung cấp lồng nuôi chim bồ câu bằng thép 2,2ly ,
- Tư vấn miễn phí cho bà con kỹ thuật chăn nuôi, kỹ thuật chuồng trại, cung cấp tài liệu kỹ thuật nuôi bồ câu miễn phí.</SPAN></SPAN>
Chúng tôi luôn lắng nghe và chia sẻ kinh nghiệm trong chăn nuôi chim bồ câu với bà con, để bà con đạt năng suất, hiệu quả cao .</SPAN></SPAN>

HOANGSONGIATRANG </SPAN></SPAN>
Địa chỉ</SPAN>: 80 </SPAN>Đường Bà Triệu-Hàm Rồng-</SPAN>TP. Thanh Ho</SPAN>́a</SPAN>.</SPAN></SPAN>
Email: </SPAN>hoangsongiatrang@gmail.com</SPAN></SPAN> </SPAN>
TeL : 0916922882-0943412421</SPAN> </SPAN>

RẤT CÁM ƠN QÚY KHÁCH HẢNG ĐÃ QUAN TÂM VÀ ỦNG HỘ CHÚNG TÔI</SPAN></SPAN>
 
Last edited:

hsjsc

Lữ khách
#7
Bán Bồ Câu Pháp Giống-Uy tín

CƠ SỞ CUNG CẤP BỒ CÂU PHÁP GIỐNG<o:p></o:p>
[FONT=.VnArialH] <o:p></o:p>[/FONT]
Trang trại Hoangsongiatrang đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc nuôi và nhân giống Chim Bồ Câu các loại, với cơ sở vật chất hiện đại và hơn 3.000 con giống, Hoangsongiatrang có thể cung cấp cho Bà con Bồ Câu Giống số lượng lớn. Chúng tôi chuyên cung cấp:<o:p></o:p>
- Cung cấp Chim ra ràng số lượng lớn.<o:p></o:p>
- Cung cấp Chim Thịt cho nhà hàng, khách sạn<o:p></o:p>
- Cung cấp các loại Chim Bồ Câu Giống Pháp-Mỹ-Hà Lan<o:p></o:p>
- Cung cấp lồng nuôi chim bồ câu bằng thép 2,2ly , giá 250.000/1 chuồng đôi (2 ổ đẻ+2 máng nước+1 máng ăn)<o:p></o:p>
- Tư vấn miễn phí cho bà con kỹ thuật chăn nuôi, kỹ thuật chuồng trại, cung cấp tài liệu kỹ thuật nuôi bồ câu miễn phí.<o:p></o:p>
Chúng tôi luôn lắng nghe và chia sẻ kinh nghiệm trong chăn nuôi chim bồ câu với bà con, để bà con đạt năng suất, hiệu quả cao .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
HOANGSONGIATRANG <o:p></o:p>
Địa chỉ: 80 Đường Bà Triệu-Hàm Rồng-TP. Thanh Hóa.<o:p></o:p>
Email: hoangsongiatrang@gmail.com <o:p></o:p>
TeL Mr.Hiệu: 0943412421 <o:p></o:p>
<o:p>[FONT=.VnArial] [/FONT]</o:p>
RẤT CÁM ƠN QÚY KHÁCH HẢNG ĐÃ QUAN TÂM VÀ ỦNG HỘ CHÚNG TÔI<o:p></o:p>
 

hsjsc

Lữ khách
#11
CƠ SỞ CUNG CẤP BỒ CÂU PHÁP GIỐNG
<o:p></o:p>

<o:p></o:p>
Trang trại Hoangsongiatrang đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc nuôi và nhân giống Chim Bồ Câu các loại, với cơ sở vật chất hiện đại và hơn 3.000 con giống, Hoangsongiatrang có thể cung cấp cho Bà con Bồ Câu Giống số lượng lớn. Chúng tôi chuyên cung cấp:<o:p></o:p>
- Cung cấp Chim ra ràng số lượng lớn.<o:p></o:p>
- Cung cấp Chim Thịt cho nhà hàng, khách sạn<o:p></o:p>
- Cung cấp các loại Chim Bồ Câu Giống Pháp-Mỹ-Hà Lan<o:p></o:p>
- Cung cấp lồng nuôi chim bồ câu bằng thép 2,2ly , giá 250.000/1 chuồng đôi (2 ổ đẻ+2 máng nước+1 máng ăn)<o:p></o:p>
- Tư vấn miễn phí cho bà con kỹ thuật chăn nuôi, kỹ thuật chuồng trại, cung cấp tài liệu kỹ thuật nuôi bồ câu miễn phí.<o:p></o:p>
Chúng tôi luôn lắng nghe và chia sẻ kinh nghiệm trong chăn nuôi chim bồ câu với bà con, để bà con đạt năng suất, hiệu quả cao .<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
HOANGSONGIATRANG <o:p></o:p>
Địa chỉ: 80 Đường Bà Triệu-Hàm Rồng-TP. Thanh Hóa.<o:p></o:p>
Email: hoangsongiatrang@gmail.com <o:p></o:p>
TeL Mr.Hiệu: 0919635008-0916922882
<o:p></o:p>

RẤT CÁM ƠN QÚY KHÁCH HẢNG ĐÃ QUAN TÂM VÀ ỦNG HỘ CHÚNG TÔI<o:p></o:p>
 
Last edited:

hsjsc

Lữ khách
#15
Bán chim bồ câu Pháp giống, Lồng nuôi, hướng dẫn kỹ thuật nuôi chim bồ câuCƠ SỞ CUNG CẤP BỒ CÂU PHÁP GIỐNG</SPAN>
</SPAN>

Trang trại Hoangsongiatrang đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc nuôi và nhân giống Chim Bồ Câu các loại, với cơ sở vật chất hiện đại và hơn 3.000 con giống, Hoangsongiatrang có thể cung cấp cho Bà con Bồ Câu Giống số lượng lớn. Chúng tôi chuyên cung cấp:</SPAN></SPAN>
- Cung cấp Chim ra ràng số lượng lớn.</SPAN></SPAN>
- Cung cấp Chim Thịt cho nhà hàng, khách sạn</SPAN></SPAN>
- Cung cấp các loại Chim Bồ Câu Giống Pháp-Mỹ-Hà Lan</SPAN></SPAN>
- Cung cấp lồng nuôi chim bồ câu bằng thép 2,2ly , giá 250.000/1 chuồng đôi
- Tư vấn miễn phí cho bà con kỹ thuật chăn nuôi, kỹ thuật chuồng trại, cung cấp tài liệu kỹ thuật nuôi bồ câu miễn phí.</SPAN></SPAN>
Chúng tôi luôn lắng nghe và chia sẻ kinh nghiệm trong chăn nuôi chim bồ câu với bà con, để bà con đạt năng suất, hiệu quả cao .</SPAN></SPAN>

HOANGSONGIATRANG </SPAN></SPAN>
Địa chỉ</SPAN>: 80 </SPAN>Đường Bà Triệu-Hàm Rồng-</SPAN>TP. Thanh Ho</SPAN>́a</SPAN>.</SPAN></SPAN>
Email: </SPAN>hoangsongiatrang@gmail.com</SPAN></SPAN> </SPAN>
TeL : 0916922882-0943412421</SPAN> </SPAN>

RẤT CÁM ƠN QÚY KHÁCH HẢNG ĐÃ QUAN TÂM VÀ ỦNG HỘ CHÚNG TÔI</SPAN></SPAN>
 
Last edited:

hsjsc

Lữ khách
#16
Bán chim bồ câu pháp giống - lồng nuôi công nghiệp

CƠ SỞ CUNG CẤP BỒ CÂU PHÁP GIỐNG<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Trang trại Hoangsongiatrang đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc nuôi và nhân giống Chim Bồ Câu các loại, với cơ sở vật chất hiện đại và hơn 3.000 con giống, Hoangsongiatrang có thể cung cấp cho Bà con Bồ Câu Giống số lượng lớn. Chúng tôi chuyên cung cấp:<o:p></o:p>
- Cung cấp Chim ra ràng số lượng lớn.<o:p></o:p>
- Cung cấp Chim Thịt cho nhà hàng, khách sạn<o:p></o:p>
- Cung cấp các loại Chim Bồ Câu Giống Pháp-Mỹ-Hà Lan<o:p></o:p>
- Cung cấp lồng nuôi chim bồ câu bằng thép 2,2ly , giá 250.000/1 chuồng đôi (2 ổ đẻ+2 máng nước+1 máng ăn)<o:p></o:p>
- Tư vấn miễn phí cho bà con kỹ thuật chăn nuôi, kỹ thuật chuồng trại, cung cấp tài liệu kỹ thuật nuôi bồ câu miễn phí.<o:p></o:p>
Chúng tôi luôn lắng nghe và chia sẻ kinh nghiệm trong chăn nuôi chim bồ câu với bà con, để bà con đạt năng suất, hiệu quả cao .<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
HOANGSONGIATRANG <o:p></o:p>
Địa chỉ: 80 Đường Bà Triệu-Hàm Rồng-TP. Thanh Hóa.<o:p></o:p>
Email: hoangsongiatrang@gmail.com <o:p></o:p>
TeL Mr.Hiệu: 0943412421 <o:p></o:p>
<o:p></o:p>

RẤT CÁM ƠN QÚY KHÁCH HẢNG ĐÃ QUAN TÂM VÀ ỦNG HỘ CHÚNG TÔI<o:p></o:p>
 

hsjsc

Lữ khách
#17
Bán Bồ câu Pháp giống-Lồng nuôi công nghiệp

CƠ SỞ CUNG CẤP BỒ CÂU PHÁP GIỐNG<o:p></o:p>
[FONT=.VnArialH] <o:p></o:p>[/FONT]
Trang trại Hoangsongiatrang đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc nuôi và nhân giống Chim Bồ Câu các loại, với cơ sở vật chất hiện đại và hơn 3.000 con giống, Hoangsongiatrang có thể cung cấp cho Bà con Bồ Câu Giống số lượng lớn. Chúng tôi chuyên cung cấp:<o:p></o:p>
- Cung cấp Chim ra ràng số lượng lớn.<o:p></o:p>
- Cung cấp Chim Thịt cho nhà hàng, khách sạn<o:p></o:p>
- Cung cấp các loại Chim Bồ Câu Giống Pháp-Mỹ-Hà Lan<o:p></o:p>
- Cung cấp lồng nuôi chim bồ câu bằng thép 2,2ly , giá 250.000/1 chuồng đôi (2 ổ đẻ+2 máng nước+1 máng ăn)<o:p></o:p>
- Tư vấn miễn phí cho bà con kỹ thuật chăn nuôi, kỹ thuật chuồng trại, cung cấp tài liệu kỹ thuật nuôi bồ câu miễn phí.<o:p></o:p>
Chúng tôi luôn lắng nghe và chia sẻ kinh nghiệm trong chăn nuôi chim bồ câu với bà con, để bà con đạt năng suất, hiệu quả cao .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
HOANGSONGIATRANG <o:p></o:p>
Địa chỉ: 80 Đường Bà Triệu-Hàm Rồng-TP. Thanh Hóa.<o:p></o:p>
Email: hoangsongiatrang@gmail.com <o:p></o:p>
TeL Mr.Hiệu: 0943412421 - 0916922882 <o:p></o:p>
<o:p>[FONT=.VnArial] [/FONT]</o:p>
RẤT CÁM ƠN QÚY KHÁCH HẢNG ĐÃ QUAN TÂM VÀ ỦNG HỘ CHÚNG TÔI<o:p></o:p>
 

hsjsc

Lữ khách
#18
Kỹ thuật nuôi chim bồ câu Pháp<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>Thịt bồ câu ngon và bổ. Khi bồ câu ra giàng ( 28 ngày tuôi), thịt chứa 17.5% protein, 3% lipit. Tuy nhiên, bồ câu ta chỉ đạt khối lượng 300-400g/ con, mỗi năm đẻ 6-7 lứa, năng suất thịt còn thấp. Hiện nay, có nhiều giống bồ câu ngoại được chọn lọc, cho năng suất thịt rất cao, trong đó có giống chim bồ câu Pháp. <o:p></o:p>Nuôi chim bồ câu Pháp theo phương pháp nuôi nhốt, bán công nghiệp là phương pháp giúp người nuôi đạt hiệu quả kinh tế cao.<o:p></o:p>Theo hướng dẫn Tiến sĩ Nguyễn Duy Điều, Trung tâm Gia cầm Thụy Phương, Viện Chăn nuôi, trong quá trình nuôi và chăm sóc chim bồ câu Pháp, cần chú ý các kỹ thuật sau: <o:p></o:p>1. Chọn giống <o:p></o:p>Một cặp bồ câu sinh sản có thể dùng sản xuất trong 5 năm. Tuy nhiên, sau 3 năm, khả năng sinh sản có chiều hướng giảm, cần phải thay thế. <o:p></o:p> - Tiêu chuẩn con giống: <o:p></o:p>
+ Khỏe mạnh, lông mượt, không có bệnh tật, dị tật, lanh lợi.<o:p></o:p>
+ Chim đạt từ 4-5 tháng.<o:p></o:p>
- Phân biệt trống mái dựa trên ngoại hình:<o:p></o:p>
+ Con trống: đầu thô, có phản xạ gù mái lúc thành thục, khoảng cách giữa 2 xương chậu hẹp.<o:p></o:p>
+ Con mái: nhỏ hơn, đầu nhỏ và thanh, khoảng cách giữa 2 xương chậu rộng.<o:p></o:p>2. Chuồng nuôi<o:p></o:p>-Yêu cầu chuồng nuôi: Có ánh nắng mặt trời, khô ráo, thoáng mát, sạch sẽ, yên tĩnh, tránh được gió lùa, mưa.<o:p></o:p>-Chuồng nuôi gồm có nhiều loại:<o:p></o:p>Chuồng nuôi cá thể( Nuôi chim sinh sản từ 6 tháng tuổi trở đi): <o:p></o:p>Chuồng nuôi bao gồm các ô chuồng. Mỗi một đôi chim trống mái sinh sản được nuôi trong một ô chuồng. Kích thước của một ô chuồng:Chiều cao: 40 cm, chiều sâu: 60 cm, chiều rộng: 50 cm <o:p></o:p>Chuồng nuôi quần thể( Nuôi chim hậu bị sinh sản từ 2-6 tháng tuổi):<o:p></o:p> Kích thước của một gian: Chiều dài:6 m, Chiều rộng: 3.5m, Chiều cao: 5.5 m(cả mái)<o:p></o:p>
Mật độ nuôi thả là 10-14 con/ m[SUP]2 [/SUP]<o:p></o:p> Chuồng nuôi dưỡng chim thịt (Nuôi vỗ béo thương phẩm từ 21- 30 ngày tuổi):<o:p></o:p>Chuồng nuôicó cấu tạo tương tự như chuồng nuôi cá thể nhưng mật độ là 40-50 con/ m[SUP]2 [/SUP]<o:p></o:p>3. Thiết bị nuôi chim
- Ổ đẻ <o:p></o:p>

+ Do đang trong giai đoạn nuôi con, chim bồ câu đã đẻ lại, nên mỗi đôi chim cần 2 ổ, một ổ để đẻ và ấp trứng đặt ở trên, một ổ để nuôi con đặt ở dưới.<o:p></o:p>+ Ổ có thể làm bằng gỗ, chất dẻo.<o:p></o:p>+ Yêu cầu: Sạch sẽ, khô ráo, tiện cho việc vệ sinh, thay rửa thường xuyên.<o:p></o:p>+ Kích thước của ổ: <o:p></o:p> Đường kính: 20-25cm<o:p></o:p> Chiều cao: 7-8 cm<o:p></o:p>-Ngoài ra, trong chuồng nuôi chim bồ câu, cần có máng ăn, máng uống, máng đựng thức ăn bổ sung. <o:p></o:p>-Bóng đèn: Cần vào mùa đông ở miền Bắc, lắp bóng 40w chiếu sáng thêm vào ban đêm từ 3-4h với cường độ 5w/m[SUP]2 [/SUP]nền chuồng<o:p></o:p>4. Thức ăn và cách cho ăn<o:p></o:p>Khẩu phần ăn <o:p></o:p>- Khẩu phần 1: Sử dụng nguyên liệu thông thường<o:p></o:p> Chim sinh sản: Ngô (50%) + Đỗ xanh( 30%)+ Gạo xay(20%)<o:p></o:p> Chim dò: Ngô (50%)+ Đỗ xanh( 25%) + Gaọ xay( 25%)<o:p></o:p>- Khẩu phần 2: Sử dụng kết hợp cám gà công nghiệp<o:p></o:p>Chim sinh sản: Cám viên công nghiệp(60%)+ Ngô hạt đỏ( 40%)<o:p></o:p>Chim dò: Cám viên công nghiệp (48%)+ Ngô hạt đỏ (52%)<o:p></o:p>- Ngoài ra, cần cung cấp thức ăn bổ sung cho bồ câu. <o:p></o:p>- Cách phối trộn là: Khoáng (85%)+ Muối( 10%)+ Sỏi( 5%)<o:p></o:p>Cách cho ăn <o:p></o:p>- Thời gian: Sáng lúc 8-9h, chiều 14-15h.<o:p></o:p>- Khối lượng: Thông thường lượng thức ăn bằng 1/10 trọng lượng cơ thể.<o:p></o:p> Chim dò: 40-50g /con/ngày<o:p></o:p> Chim sinh sản: Khi nuôi con: 125- 130g / đôi/ngày; Không nuôi con:90-100g/ đôi/ ngày<o:p></o:p>5. Nước uống <o:p></o:p>-Nước uống: sạch sẽ, không màu, không mùi, được thay hằng ngày.<o:p></o:p>-Có thể bổ sung Vitamin và kháng sinh để phòng bệnh khi cần thiết.<o:p></o:p>6. Chăm sóc <o:p></o:p>Thời kỳ đẻ và ấp trứng<o:p></o:p>-Dùng rơm khô, sạch sẽ để lót ổ.<o:p></o:p>-Nơi ấp trứng phải yên tĩnh, giảm tầm nhìn, ánh sáng.<o:p></o:p>-Cần theo dõi ngày chim đẻ bằng cách ghi chép lại, để có thể ghép ấp những quả trứng có cùng ngày đẻ hoặc chênh lệch nhau 2-3 ngày( số lượng trứng ghép ấp tối đa: 3 quả/ ổ)<o:p></o:p> -Khi chim ấp được 18-20 ngày, trứng sẽ nở thành con. Những đôi chỉ nở 1 con thì có thể ghép nuôi vào những ổ 1 con khác cùng ngày nở, hoặc chênh lệch 2-3 ngày. Số lượng con ghép tối đa : 3 con/ ổ.<o:p></o:p> Thời kỳ nuôi con<o:p></o:p> - Thay lót ổ thường xuyên( 2-3 ngày/ lần)<o:p></o:p> - Khi chim non được 7-10 ngày, cho ổ đẻ thứ hai vào.<o:p></o:p> Thời kỳ nuôi vỗ béo <o:p></o:p> - Khi bồ câu được 20-21 ngày tuổi, khối lượng cơ thể đạt 350-400g/ con, tiến hành tách khỏi mẹ để nuôi vỗ béo.<o:p></o:p> -Thức ăn dùng để nhồi: Ngô (80%)+ Đậu xanh (20%)<o:p></o:p> -Cách nhồi: Thức ăn được nghiền nhỏ, viên thành viên nhỏ ngâm cho mềm rồi sấy khô, đảm bảo tỷ lệ thức ăn/ nước là 1:1<o:p></o:p> -Chú ý không để có không gian cho chim hoạt động nhiều, đảm bảo ngoài giờ ăn uống thì thời gian ngủ là chính.<o:p></o:p> Thời kỳ chim dò<o:p></o:p> -Sau khi bồ câu được 28-30 ngày tuổi, tiến hành tách chim non khỏi mẹ, đưa vào chuồng quần thể nuôi.<o:p></o:p>-Bổ sung vitamin, các chất kháng sinh vào nước uống để chống mềm xương, trợ giúp tiêu hóa và phòng chống các bệnh thường gặp ở chim bồ câu.<o:p></o:p><o:p> </o:p><o:p> </o:p>HOANGSONGIATRANG<o:p></o:p>
Dia chi: 80 Duong Ba Trieu – Ham Rong- TP. Thanh Hoa.<o:p></o:p>
Email: hoangsongiatrang@gmail.com <o:p></o:p>
TeL 0943412421 - 0916922882 <o:p></o:p>
 

hsjsc

Lữ khách
#19
Người nuôi chim bồ câu không phải đầu tư nhiều, nhanh thu hồi vốn nên nó đã trở thành một trong những nghề mang lại thu nhập cao. Nuôi chim bồ câu Pháp theo phương pháp nuôi nhốt, bán công nghiệp là phương pháp giúp người nuôi đạt hiệu quả kinh tế cao, nhieu hội nông dân đang khuyến khích hội viên tham gia mô hình nuôi bồ câu lấy thịt, đặc biệt hội viên có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, các hộ sẽ được hướng dẫn kỹ thuật nuôi và đảm bảo đầu ra cho sản phẩm. Đây là một hướng đi phù hợp cho những hộ nghèo muốn thoát nghèo bền vững ”<o:p></o:p>Thịt bồ câu ngon và bổ. Khi bồ câu ra giàng ( 28 ngày tuôi), thịt chứa 17.5% protein, 3% lipit. Tuy nhiên, bồ câu ta chỉ đạt khối lượng 300-400g/ con, mỗi năm đẻ 6-7 lứa, năng suất thịt còn thấp. Hiện nay, có nhiều giống bồ câu ngoại được chọn lọc, cho năng suất thịt rất cao, trong đó có giống chim bồ câu Pháp. <o:p></o:p>. Chọn hướng phát triển kinh tế phù hợp với nhu cầu của thị trường; dám nghĩ, dám làm, cần mẫn trong lao động đã giúp nông dân vươn lên làm giàu chính đáng./.<o:p></o:p>nuôi bồ câu rất khỏe do sức đề kháng của chúng cao nên ít bệnh tật; thiết kế chuồng trại cũng khá đơn giản và cũng không hao tốn nhiều công chăm sóc. Chuồng trại cần xây cho kín để tránh sự xâm hại của các loài vật gây hại cho chim như mèo, chuột. Ngoài ra chuồng trại cũng cần sạch, thoáng mát, khô ráo<o:p></o:p>Nuôi bồ câu không khó, đặc tính của chim bồ câu là loài động vật hoang dã, chỉ cần một không gian chuồng trại thoáng mát, ánh sáng đầy đủ, sạch sẽ và cung cấp nguồn thức ăn đầy đủ (mỗi ngày thường cho ăn 2 lần sáng - chiều), nguồn nước uống sạch sẽ, là có thể nuôi được. Tổ cho chim bồ câu ở và sinh sản được làm từ gỗ, có lót rơm, được gắn liền nhau trên các vách tường. Có một điều đặc biệt là, chim bồ câu khi đã chọn cho mình một tổ thì sẽ ở tổ đó suốt đời, nên việc tranh dành nhau về chỗ ở là không xảy ra. Còn dịch bệnh đối với bồ câu thì từ ngày tôi nuôi là chưa thấy xuất hiện, bồ câu rất khỏe mạnh và phát triển rất tốt, <o:p></o:p>
mô hình nuôi chim bồ câu này ai cũng có thể nuôi được, hiệu quả kinh tế cao, đầu ra tiêu thụ rất lớn, thường nuôi kịp để cung cấp cho thị trường, phân của bồ câu được tận dụng bón cho cây trồng rất hiệu quả, nên việc mở rộng mô hình trên sẽ giúp bà con nông dân có cơ hội thoát nghèo và phát triển kinh tế là rất khả quan. Chim bồ câu sinh sản rất nhanh, mỗi lần bồ câu đẻ được hai trứng, ấp khoảng 20 ngày là nở. Sau khi chim bồ câu nở được 10 ngày, người nuôi phải tiến hành bắt chim con ra khỏi ổ và chuyển vào ổ bên cạnh cho chim trống nuôi, làm như vậy để chim mái tiếp tục đẻ trứng. Như vậy, có thể thấy quá trình sinh sản của chim bồ câu là liên tục và khá nhanh, hiệu quả kinh tế mang lại cho người nuôi là thấy rõ. <o:p></o:p>
HOANGSONGIATRANG<o:p></o:p>
Dia chi: 80 Duong Ba Trieu – Ham Rong- TP. Thanh Hoa.<o:p></o:p>
Email: hoangsongiatrang@gmail.com <o:p></o:p>
TeL : 0916922882-0943412421 <o:p></o:p>
<o:p></o:p>

RAT <st1:place w:st="on">CAM</st1:place> ON QUY KHACH HANG DA QUAN TAM VA UNG HO CHUNG TOI<o:p></o:p>
 
Last edited:
Top