BAN BO TUNG LA HAN 100 TUOI

  • Thread starter dammecaycanh
  • Ngày gửi
D

dammecaycanh

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: manhhieu
- Địa chỉ: mai dich-ha noi
- Tel, Fax: ::: FaX 0466727494
- email: hieumk86@yahoo.com.vn
================================

<p><font size="3">nh&agrave; em c&oacute; bộ t&ugrave;ng la h&aacute;n gồm 2 c&acirc;y long v&agrave; 1 c&acirc;y trực tuổi thọ 100 năm c&oacute; từ đời &ocirc;ng nội em d&aacute;ng chuẩn h&igrave;nh em sẽ post sau b&aacute;c n&agrave;o c&oacute; nhu cầu li&ecirc;n hệ: 0466727494, 0904528668</font></p><p><font size="3">email: </font><a href="mailto:hieumk86@yahoo.com.vn"><font size="3">hieumk86@yahoo.com.vn</font></a></p><p><font size="3" /></p>
 
Back
Top