Bán bột cá biển 55% protein, tiêu chuẩn ISO, số lượng ổn định

  • Thread starter TrÆ°Æ¡ng Huỳnh hải Bằng
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trương Huỳnh hải Bằng
- Địa chỉ: Q3, Tp.HCM
- Tel, Fax: 0982607567 ::: FaX
- email: haibang020275@yahoo.com
================================

Hiện tại nh&agrave; m&aacute;y ch&uacute;ng t&ocirc;i sản xuất c&aacute;c chủng loại bột c&aacute; d&agrave;nh cho nh&agrave;nh chế tiến thức ăn Thủy hải sản theo ti&ecirc;u chuẩn ISO. Nếu đơn vị n&agrave;o c&oacute; nhu cầu c&oacute; thể li&ecirc;n lạc với ch&uacute;ng t&ocirc;i. Xin cảm ơn v&igrave; đ&atilde; đọc quảng c&aacute;o n&agrave;y!<br />
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Back
Top