Bán bột cá biển chất lượng cao

  • Thread starter Công ty TNHH PHƯỚC TIẾN
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty TNHH PHƯỚC TIẾN
- Địa chỉ: Ấp 5, An Hòa Tây, Ba Tri, Bến Tre
- Tel, Fax: ĐT: 0983.973.976 - Fax: 0753780909
- email:
================================

<p>C&ocirc;ng ty TNHH PHƯỚC TIẾN chuy&ecirc;n sản xuất bột c&aacute; biển chất lượng cao d&ugrave;ng trong chế biến thức ăn chăn nu&ocirc;i.</p><p>Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</p><p>Gi&aacute;m đốc: Nguyễn Thị T&acirc;m</p><p>ĐT: 0983.973.976</p><p>Fax: 0753780909</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top