Bán bột cá, mỡ cá

 • Thread starter Cty TNHH SX TM DV Niên Phát
 • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

Cty TNHH SX TM DV Niên Phát

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cty TNHH SX TM DV Niên Phát
- Địa chỉ: 163/73 Thành Thái, P14, Q10, Tp. HCM
- Tel, Fax: 08.38645234 ::: FaX 08.38645236
- email: nienphat@yahoo.com
================================

<p>C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n sản xuất v&agrave; cung cấp bột c&aacute; tra, basa, bột c&aacute; biển; mỡ c&aacute; tra, basa d&ugrave;ng l&agrave;m nguy&ecirc;n liệu trong chế biến thức ăn gia s&uacute;c. Số lượng cung cấp ổn định, thanh to&aacute;n linh hoạt. Qu&yacute; c&ocirc;ng ty hoặc c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ với cty ch&uacute;ng t&ocirc;i</p><p>C&Ocirc;NG TY TNHH SX TM DV NI&Ecirc;N PH&Aacute;T</p><p>163/73 Th&agrave;nh Th&aacute;i, P14, Q10</p><p>Tel: 08.38645234&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; fax: 08.38645236</p><p>HP: 0908.423.352 (Ms Hiền) hoặc 0947.992.666 (Ms Tr&agrave;)</p><p>Cảm ơn đ&atilde; đọc tin.</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Bài viết có nội dung tương tự
 • Bột cá, Mỡ cá.
  • Thread starter basamekong123
  • Ngày gửi
 • Cung cấp Bột/Mỡ cá Basa.
  • Thread starter basamekong
  • Ngày gửi
 • Bột cá, mỡ cá.
  • Thread starter basamekong123
  • Ngày gửi


 • Back
  Top