bán buôn bán lẻ Phật Thủ

  • Thread starter dingtrang
  • Ngày gửi
D

dingtrang

Guest
#1
<p><font size="6">&nbsp;Hiện t&ocirc;i đang c&oacute; Vườn &quot; Phật Thủ&quot; cần b&aacute;n</font></p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; <strong><font size="6">Qua đẹp gi&aacute; cả Phải chăng mua b&aacute;n theo thỏa thuận. Xem h&agrave;ng tại vườn. B&aacute;n h&agrave;ng đến 26/12 &acirc;m lịch.&nbsp;</font></strong></p><p><strong><font size="6">&nbsp; Ai c&oacute; nhu cầu li&ecirc;n hệ chị &quot; Hải Nha&quot; Th&ocirc;n Đ&ocirc;ng X&atilde; Đắc sở Ho&agrave;i Đức H&agrave; Nội. SDT: </font></strong><strong><font size="6">01648353932</font></strong> </p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn đình trang
- Địa chỉ: thôn đông đắc sở hoài đức hà nội
- Điện thoại: 01648353932 - Fax:
- email: backtrang@yahoo.com
 

Top