Bán cá Chiên Loại 3kg/1con

  • Thread starter Trần Hợp
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Trần Hợp

Guest
#1
<div><br /></div><div>Cần B&aacute;n c&aacute; Chi&ecirc;n Loại 3kg/1con gi&aacute; 380/ngh&igrave;n/1kg</div><p>Ai, nh&agrave; h&agrave;ng n&agrave;o c&oacute; nhu cầu mua xin li&ecirc;n hệ: Trần Hợp Đt: 01663301114</p><p>Xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn!&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Hợp
- Địa chỉ: 01663301114
- Điện thoại: 01663301114 - Fax:
- email: tranhop90@gmail.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop