Bán cá chình giống (Cá chình bông)

  • Thread starter Võ Thành Nhân
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Võ Thành Nhân
- Địa chỉ: Trung tâm giống thuỷ sản Quảng Ngãi
- Tel, Fax: ::: FaX 0553974330
- email: thanhnhanttgts@yahoo.com
================================

B&aacute;n c&aacute; ch&igrave;nh giống gi&aacute; rẻ. c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n tập thể c&oacute; nhu cầu cần c&aacute; giống th&igrave; xin vui long li&ecirc;n hệ số điện thoại 0988 677 788, gặp nh&acirc;n. Gi&aacute; cả c&ograve;n thương lượng.<br />
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top