Bán cá chình giống & thịt (ĐBSCL)

  • Thread starter Công ty TNHH Trường Thạnh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty TNHH Trường Thạnh
- Địa chỉ: Cần Thơ
- Tel, Fax: 0947707467 ::: FaX 07103762435
- email: truongthanhct@yahoo.com.vn
================================

<p><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: 15px; color: #000066; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;Chuy&ecirc;n b&aacute;n c&aacute; ch&igrave;nh b&ocirc;ng giống với c&aacute;c size từ 10 đến 200 con/kg! được ương tại Thạnh Ph&uacute;,Mỹ Xuy&ecirc;n,S&oacute;c Trăng, với chất lượng cao,gi&aacute; cả hợp l&yacute;! </span></p><p><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: 15px; color: #000066; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;Tư vấn kỹ thuật v&agrave; bao ti&ecirc;u sản phẩm cho kh&aacute;ch h&agrave;ng của c&ocirc;ng ty.&nbsp;</span></p><p><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: 15px; color: #000066; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;Mọi nhu cầu xin li&ecirc;n hệ theo số ĐT: 0947707467 gặp anh Lưu.</span></p><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: 15px; color: #000066; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px"><p>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Tr&acirc;n trọng k&iacute;nh ch&agrave;o!</p></span><p>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
 


chúng tôi đang có nhu cầu mua giống cá chình bông để nuôi, anh có thể mail giá cá giống cho tôi theo địa chỉ nguyenhoiart@gmail.com hy vọng anh hồi âm sớm.
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top