bán cá lóc giống

  • Thread starter NGUYEN THANH VU
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGUYEN THANH VU
- Địa chỉ: 281 an thạnh, hòa an, chợ mới, an giang
- Tel, Fax: 01297284575 - 0763 881234
- email: cunghetvule@yahoo.com
================================

<p>TRẠI c&aacute; l&oacute;c giống &quot;3 Cứng&quot; chuy&ecirc;n cung cấp số lượng lớn c&aacute; l&oacute;c giống c&aacute;c loại (l&oacute;c đầu nh&iacute;m, đầu vu&ocirc;ng, c&aacute; l&oacute;c lai...). Nếu ai c&oacute; nhu cầu mua nu&ocirc;i&nbsp;th&igrave; li&ecirc;n hệ&nbsp;địa chỉ sau: 281 an thạnh, h&ograve;a an, chợ mới, an giang. ĐT 01297284575 - 0763881234. Email <a href="mailto:cunghetvule@yahoo.com">cunghetvule@yahoo.com</a>. đặc biệt ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ giao c&aacute; tận nơi, hướng dẫn c&aacute;ch nu&ocirc;i v&agrave; ph&ograve;ng trị bệnh cho c&aacute; đến khi b&aacute;n.&nbsp;&nbsp;</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Top