Bán cá lóc thương phẩm!

  • Thread starter TrÆ°Æ¡ng Ngọc Châu
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trương Ngọc Châu
- Địa chỉ: Đức Lân, Mộ Đức, Quảng Ngãi
- Tel, Fax: ::: FaX 01289401010
- email: huongqn7777@yahoo.com.vn
================================

<p>Cần b&aacute;n c&aacute; l&oacute;c thương phẩm!</p><p>Cơ sở hay c&aacute; nh&acirc;n muốn mua c&aacute; l&oacute;c thịt xin li&ecirc;n hệ địa chỉ tr&ecirc;n. Th&acirc;n ch&agrave;o!</p>
 


Bài viết có nội dung tương tự
  • Kỹ thuật nuôi cá chẽm thương phẩm
    • Thread starter Sieu Thi Ca Tuoi
    • Ngày gửi


  • Back
    Top