Bán Cá Trăm Đen Thịt + Giống SLL Khu Vực Miền Bắc

  • Thread starter Chuyên Cá Trắm Đen Miền Bắc
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

Chuyên Cá Trắm Đen Miền Bắc

Guest
#1
<br /><p><strong>Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại c&aacute; trăm đen thịt v&agrave; c&aacute; trăm đen giống sll khu vực miền bắc.&nbsp;</strong></p><p>&nbsp;<strong>Mọi thắc mắc quan t&acirc;m xin li&ecirc;n hệ v&agrave;o sdt : 0938233336</strong></p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Chuyên Cá Trắm Đen Miền Bắc
- Địa chỉ: Hà Nam
- Điện thoại: 0938233336 - Fax:
- email: chienbnb00859@gmail.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top