Bán các loại giống cây trồng:Lúa,Bắp,Đậu xanh.

  • Thread starter huudung106
  • Ngày gửi
H

huudung106

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Hữu Dũng
- Địa chỉ: Công ty CP Giống cây trồng Nha Hố,Ninh Sơn,Ninh Thuận
- Tel, Fax: ::: ĐT: 01699122981
- email: tophianam@yahoo.com.vn
================================

<p>Giống bắp:VN8960,LVN10,LVN61.</p><p>Giống Đậu xanh:ĐX 208,HL89-E3.</p><p>Giống L&uacute;a:HT1,Ci23,ML48,ML202,Ml214,OM4900,TH6,TH41.</p><p>Gi&aacute; cả hợp l&yacute;,hợp t&aacute;c l&agrave;m ăn l&acirc;u d&agrave;i.mong được sự hợp t&aacute;c.</p>
 


Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top