bán các loại giống hoa cúc Đà Lạt

  • Thread starter nguyá»…n công thoại
  • Ngày gửi
N

nguyễn công thoại

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn công thoại
- Địa chỉ: đường Ngô Gia Tự, Phường 12, TP. Đà lạt, tỉnh Lâm Đồng
- Tel, Fax: 0975.078.546 ::: FaX
- email: tyvn0808@yahoo.com
================================

<p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i hiện đang sản xuất c&aacute;c loại giống hoa c&uacute;c mang thương hiệu Đ&agrave; lạt tr&ecirc;n quy m&ocirc; lớn. Với đội ngũ kỹ thuật l&agrave; c&aacute;c kỹ sư N&ocirc;ng Nghiệp c&oacute; kinh nghiệm l&acirc;u năm. Cố vấn kỹ thuật cho ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; những chuy&ecirc;n gia h&agrave;ng đầu về sản xuất giống, đảm bảo chất lượng giống. Sản phẩm giống của ch&uacute;ng t&ocirc;i hiện đ&atilde; được nhiểu b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n ở Đ&agrave; Lạt, cũng như c&aacute;c tỉnh l&acirc;n cận t&igrave;m đến.</p><p>qu&yacute; vị c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ sdt:0975.078.546 gặp A. Khanh hoặc 0633.585049 gặp A. Cường</p><p>Với phương ch&acirc;m: V&igrave; một nền N&ocirc;ng Nghiệp ph&aacute;t triển, ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n sẵn s&agrave;ng phục vụ với những điều kiện tốt nhất.</p><p>&nbsp;</p>
 


Có bán hoa Cúc để trong chậu không?
Giá cả sau vậy?

Có bán hoa Cúc để trong chậu không?
Giá cả sau vậy?

--------

Có bán hoa Cúc để trong chậu để bán tết không vậy?
Giá cả sau vậy?
Em ở huyện Đức Linh,Tỉnh Bình Thuận.
 
Last edited by a moderator:


Back
Top