bán các loại máy Nông - Lâm - Ngư Nghiệp

  • Thread starter phan van vinh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
P

phan van vinh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: phan van vinh
- Địa chỉ: kcnn xã diễn hồng, huyện diễn châu, Tỉnh nghệ an
- Tel, Fax: 0383.677.999 ::: FaX 0383.677009
- email: vinhquangtrungquoc@gmail.com
================================

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><font style="background-color: #66cc33">C&ocirc;ng Ty TNHH Vinh Quang K&iacute;nh Ch&agrave;o Qu&yacute; Kh&aacute;ch</font></strong></p><p><strong><font style="background-color: #66cc33">C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; b&aacute;n tất cả c&aacute;c loại m&aacute;y n&ocirc;ng nghiệp, đặc biệt ch&uacute;ng t&ocirc;i vừa ra một loại sản phẩm mới th&iacute;ch hợp gi&aacute; cả thị trường v&agrave; người n&ocirc;ng nghiệp. Ch&uacute;ng t&ocirc;i b&aacute;n tất cả c&aacute;c loại m&aacute;y gặt đập li&ecirc;n hợp. Đặc biệt la loại m&aacute;y VQ1.3 c&oacute; gi&aacute; l&agrave; 130.000.000 vnđ ( một trăm ba mươi triệu đồng chẵn ) bao gồm VAT. động cơ m&aacute;y nổ 28 sức ngựa. mức&nbsp;ti&ecirc;u hao nhi&ecirc;n liệu&nbsp;hoạt động l&agrave;m việc&nbsp;li&ecirc;n tục trong 16 giờ chỉ với 400.000&nbsp;vnđ&nbsp;(bốn trăm ng&agrave;n ) tiền nhi&ecirc;n liệu. hơn thế nũa c&ocirc;ng ty chung t&ocirc;i đ&atilde; c&oacute; s&aacute;ng tạo mới n&acirc;ng cao gầm m&aacute;y l&ecirc;n rất ph&ugrave; hợp cho c&aacute;nh đồng việt nam. nếu qu&yacute; vị muốn mua m&aacute;y ch&uacute;ng t&ocirc;i, ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; thể đ&aacute;p ứng mọi nhu cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng, h&agrave;ng chất lượng cao, gi&aacute; cả hợp l&yacute;, bảo h&agrave;nh sửa chữa nhiệt t&igrave;nh kịp thời vụ cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. bảo hang 2 vụ m&ugrave;a.</font></strong></p><p><strong><font style="background-color: #66cc33">Chi tiết li&ecirc;n hệ: C&ocirc;ng Ty TNHH Vinh Quang. Khu C&ocirc;ng Nghiệp Nhỏ, X&atilde; Diễn Hồng, Huyện Diễn Ch&acirc;u, Tỉnh Nghệ An.&nbsp;&nbsp; </font></strong></p><p><strong><font style="background-color: #66cc33">Mobile: 0084.122.6499.888 - Tel: 0084.383677.999</font></strong></p><p>&nbsp;</p>
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Quảng cáo

Top