BÁN CÁM GẠO CHẾ BIẾN THỨC ĂN CHĂN NUÔI

  • Thread starter legiap85@gmail.com
  • Ngày gửi
L

legiap85@gmail.com

Guest
#1
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">C&ocirc;ng Ty Cổ Phần N&ocirc;ng Nghiệp Đ&ocirc;ng Phương hiện đang c&oacute; số lượng lớn c&aacute;m gạo chế biến thức ăn chăn nu&ocirc;i. Sản phẩm đực c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i nhập khẩu trực tiếp từ Hy Lạp để cung cấp cho thị trường trong nước.</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">Ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết c&oacute; những sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất, gi&aacute; cả &nbsp;tốt nhất &amp; sự phục vụ tốt nhất.<br />C&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n doanh nghiệp c&oacute; nhu cầu, vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN N&Ocirc;NG NGHIỆP Đ&Ocirc;NG PHƯƠNG</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">Địa chỉ: 18/2x Phạm văn Chi&ecirc;u, F.9, Q.GV. TP.HCM</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">Đi&ecirc;n thoại: 08 6257 9141&nbsp; fax: 08 6257 9140</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">Di động: 0904 604 399</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">Email: </font><a href="mailto:legiap85@gmail.com"><font face="Times New Roman" size="3">legiap85@gmail.com</font></a></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: legiap
- Địa chỉ: 18/2x phạm văn chiêu, F.9, Gò Vấp
- Điện thoại: 0904604399 - Fax:
- email: legiap85@gmail.com