Bán cặp sanh thế lâu năm

  • Thread starter lethanhhoang
  • Ngày gửi
L

lethanhhoang

Guest
#1
Gia đình chúng tôi cần bán cặp cây sanh lâu năm
Dáng cây: Long Giáng
Chiều cao: 3m
Chiều rộng tán cây 2,2 m
Đế cây: 1,2 m
Số chi: 17 chi

Cây dáng đẹp, không lỗi.
Nếu ai có nhu cầu liên hệ:
Lê Thanh Hoàng 0909184239

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Flh%2Fphoto%2Ff6UMyx0XT9P4DR6xkNBYwg%3Fauthkey%3DGv1sRgCI2Ox5Ho1PiSPw%26feat%3Ddirectlink&hash=b2d6704b2a7920f5523f9e49233f809b
Hình ảnh:
Thân cây
Đế cây

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Flh%2Fphoto%2Fs5wgwc8pX9jMY5wIDr-P9Q%3Fauthkey%3DGv1sRgCI2Ox5Ho1PiSPw%26feat%3Ddirectlink&hash=b477a6e636ca6d0b4f2482604dc24a30
 

Đối tác


Top