BÁN CAU ĐUÔI CHỒN

  • Thread starter HUỲNH THỊ NGAN HÀ
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

HUỲNH THỊ NGAN HÀ

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: HUỲNH THỊ NGAN HÀ
- Địa chỉ: QUỐC LỘ NAM SÔNG HẬU, SÓC TRĂNG
- Tel, Fax: 0915734755 ::: FaX
- email: htnha2009@ymail.com
================================

<p><strong>CẦN B&Aacute;N CAU ĐU&Ocirc;I CHỒN</strong></p><p>Đường k&iacute;nh 0.4m</p><p>Chiều cao: 5m</p><p>Số lượng :1000 c&acirc;y</p><p>Gia b&aacute;n: 500.000 đồng</p><p><strong>THUẬN TIỆN CHO VIỆC V&Acirc;N CHUYỂN</strong></p><p>&nbsp;</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top