Bán Cây ăn quả miền nam chất lượng cao

  • Thread starter Nguyá»…n Thị Kim Anh
  • Ngày gửi
N

Nguyễn Thị Kim Anh

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thị Kim Anh
- Địa chỉ: 178 đường K1B thị trấn Cầu Diễn huyện Từ Liêm thành phố Hà Nội
- Tel, Fax: 0904446751 ::: FaX
- email: ntkimanh73@yahoo.com
================================

<div id="post_message_26045"><font color="Magenta">Hợp t&aacute;c x&atilde; c&acirc;y giống c&aacute;i mơn chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại c&acirc;y giống, c&acirc;y ăn quả chất lượng cao, gi&aacute; th&agrave;nh hợp l&yacute;, ai c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ.<br /> Bao gồm c&aacute;c loại c&acirc;y giống:</font><br /> <strong><font color="red">+) Xo&agrave;i c&aacute;t đ&agrave;i loan, xo&agrave;i tứ qu&yacute;, xo&agrave;i ki&ecirc;u sa vơi</font></strong><br /> <strong><font color="red">+) Bưởi năm roi, bưởi da xanh,</font></strong><br /> <strong><font color="red">+) Cam s&agrave;nh, cam hai đồng tiền, </font></strong><br /> <strong><font color="red">+) V&uacute; sữa l&ograve; r&egrave;n, v&uacute; sữa n&acirc;u, v&uacute; sữa bơ</font></strong><br /> <strong><font color="red">+) Mận an phước, mận xanh, mận n&acirc;u</font></strong><br /> <strong><font color="red">+) M&iacute;t th&aacute;i si&ecirc;u sớm(changgar), m&iacute;t nghệ cao sản, m&iacute;t ruột đỏ, m&iacute;t tố nữ, m&iacute;t mật ko hạt</font></strong><br /> <strong><font color="red">+) T&aacute;o H2 th&aacute;i lan </font></strong><br /> <strong><font color="red">+) Sầu ri&ecirc;ng cơm v&agrave;ng hạt l&eacute;p..</font></strong><br /> <strong><font color="Red">+) Ổi th&aacute;i lan kh&ocirc;ng hạt<br /> +) Chanh kh&ocirc;ng hạt</font></strong><br /> V&agrave; nhiều loại c&acirc;y đặc sản miền nam kh&aacute;c nữa....<br /> <strong><font color="blue">Địa chỉ giao dịch:Trung t&acirc;m tiếp thị triển l&atilde;m n&ocirc;ng nghiệpv&agrave; PTNT</font></strong><br /> <strong><font color="blue">Số 2 Ho&agrave;ng quốc việt, Cầu giấy, H&agrave; nội</font></strong><br /> <strong><font color="blue">ĐT: 0904446751</font></strong></div><div id="post_message_26045">&nbsp;</div><div id="post_message_26045">&nbsp;</div> <!-- / message --> <!-- edit note -->
 
Back
Top