BÁN CÂY BẰNG LĂNG GỐC TỪ 6CM- 10CM GIÁ CỰC RẺ

  • Thread starter PHÁT AN
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
P

PHÁT AN

Guest
#1
<font size="2">VƯỜN ƯƠM PH&Aacute;T AN đang cần b&aacute;n c&acirc;y bằng lăng gốc từ 6cm đến 10cm gi&aacute; cực rẻ(h&agrave;ng bứng sẵn )alo l&agrave; c&oacute; .lien hệ :0933.444.001 hoặc 0937.702.456</font>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: PHÁT AN
- Địa chỉ: TRẢNG BOM,ĐỒNG NAI
- Điện thoại: 0933.444.001 - Fax: 0937.702.456
- email: vuonuomphatan@yahoo.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop