Bán cây cau lùn giá thanh lý

  • Thread starter Anh Hoan
  • Ngày gửi
A

Anh Hoan

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Anh Hoan
- Địa chỉ: Hải Dương
- Tel, Fax: 03203.841696 ::: FaX
- email: luongthikiem@yahoo.com
================================

Hiện nay t&ocirc;i đang c&oacute; số lượng lớn c&acirc;y cau l&ugrave;n, c&acirc;y cau li&ecirc;n ph&ograve;ng đủ k&iacute;ch cỡ, b&aacute;n gi&aacute; thanh l&yacute;. Ai c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ: 03203.841696 (anh Hoan), 0975.196210 (chị Kiểm).<br />
 
Back
Top