BÁN CÂY CHUÔNG VÀNG

  • Thread starter vườn Æ°Æ¡m Tuấn Giáp
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
V

vườn ươm Tuấn Giáp

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: vườn ươm Tuấn Giáp
- Địa chỉ: số 831khu72 ấp Quảng phát _ Quảng Tiến Trảng Bom _ Đồng nai
- Tel, Fax: 0613922289
- email: duyngocgiap1985@yahoo.com
================================

<p>vườn ươm Tuấn Gi&aacute;p chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại c&acirc;y giống ( c&acirc;y c&ocirc;ng tr&igrave;nh, c&acirc;y l&acirc;m nghiệp, c&acirc;y kiểng c&acirc;y bụi trồng c&ocirc;ng tr&igrave;nh( chuỗi ngọc, b&ocirc;ng giấy, mắt nai. . . ) cả nh&agrave; ta ai c&oacute; nhu cầu mua c&acirc;y g&igrave; li&ecirc;n hệ với m&igrave;nh nh&eacute;! 0937702456 hoặc 0613922289 </p><p>Th&acirc;n ch&agrave;o cả nh&agrave;!</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top