Bán cây Cọ (Palm)

  • Thread starter Sophia
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
S

Sophia

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Sophia
- Địa chỉ: TpHCM
- Tel, Fax: 0938546038
- email: sophia_phuong08@yahoo.com.vn
================================

<p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; nhiều c&acirc;y CỌ (Palm), số lượng lớn với&nbsp;đủ c&aacute;c size . C&acirc;y xuất xứ từ Th&aacute;i Lan, vận chuyển về Việt Nam theo y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng. Qu&yacute; kh&aacute;ch n&agrave;o c&oacute; nhu cầu cụ thể xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i theo địa chỉ email hoặc gọi điện thoại. </p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top