Bán cây dó trầm giống - bao tiêu đầu ra

  • Thread starter Đặng Trường
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Ä

Đặng Trường

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đặng Trường
- Địa chỉ: Số 7, ngõ 95, Chùa Bộc, P.Trung Liệt, Đống Đa, HN
- Tel, Fax: 0904919426 ::: FaX
- email: truongdangcpim@gmail.com
================================

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="2">B&aacute;n c&acirc;y d&oacute; trầm giống, đảm bảo chất lượng, uy t&iacute;n,&nbsp;gi&aacute; cả hợp l&yacute;. Nếu mua với số lượng lớn (tr&ecirc;n 5vạn c&acirc;y) th&igrave; được chuy&ecirc;n chở tận nơi.</font></p><p><font size="2">Được bao ti&ecirc;u sản phẩm đầu ra.</font></p><p><font size="2">Ai c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;u hệ:</font></p><p><font size="2">- Địa chỉ email: </font><a href="mailto:truongdangcpim@gmail..com"><font size="2">truongdangcpim@gmail..com</font></a></p><p><font size="2">- SĐT: 0904.919426</font></p><p><font size="2">- Đ/c: Số7-ng&otilde; 95-ch&ugrave;a bộc-P.Trung Liệt-Đống Đa - HN</font></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top