Bán cây dược liệu Hy Thiêm đã sấy khô

  • Thread starter Hoàng Phong
  • Ngày gửi
H

Hoàng Phong

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hoàng Phong
- Địa chỉ: Võ Văn Dũng, Đống Đa, Hà Nội
- Tel, Fax: 04.35377274
- email: phong.hoang@imc.net.vn
================================

<p><a class="image" title="L&aacute; v&agrave; hoa" href="http://agriviet.com/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Komena_1.jpg"><img style="width: 178px; height: 179px" height="179" alt="L&aacute; v&agrave; hoa" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/thumb/0/0e/Komena_1.jpg/240px-Komena_1.jpg" width="178" border="0" /></a></p><p>Hiện nay, c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cần b&aacute;n c&acirc;y dược liệu Hy Thi&ecirc;m đ&atilde; qua sấy kh&ocirc;, đảm bảo chất lượng cao. Đơn vị, c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;o c&oacute; nhu cầu mua xin li&ecirc;n hệ qua số điện thoại: 0122 8420 799 ( gặp Phong).</p><p class="intro_text" align="left">Loại c&acirc;y n&agrave;y c&ograve;n c&oacute; t&ecirc;n l&agrave; cứt lợn, cỏ đĩ, Đ&ocirc;ng y gọi l&agrave; hy thi&ecirc;m; n&oacute; kh&aacute;c với c&acirc;y <a class="Lead" href="http://vietbao.vn/Suc-khoe/Tac-dung-chua-benh-cua-cay-cho-de-rang-cua/10830723/248/"><font color="#004276">ch&oacute; đẻ răng cưa</font></a> vẫn được d&ugrave;ng chữa vi&ecirc;m gan. Hy thi&ecirc;m được d&ugrave;ng l&agrave;m thuốc chữa đau mỏi cơ, xương, đau lưng, đầu gối, t&ecirc; dại tay ch&acirc;n, đầy bụng, ch&aacute;n ăn hay bệnh thấp nhiệt lở lo&eacute;t.</p><p class="body_text" align="left">C&acirc;y ch&oacute; đẻ mọc hoang nhiều ở v&ugrave;ng trung du v&agrave; miền n&uacute;i, được thu h&aacute;i v&agrave;o m&ugrave;a h&egrave;, chặt nhỏ th&agrave;nh từng đoạn từ 3-5 cm, rửa sạch phơi kh&ocirc;. Một số b&agrave;i thuốc cụ thể:</p><p class="body_text" align="left"><em>Chữa phong thấp lở lo&eacute;t</em>: Hy thi&ecirc;m 15 g, cẩu t&iacute;ch 8 g, cốt to&aacute;i bổ 10 g, rễ gấc 6 g. D&ugrave;ng sắc uống hằng ng&agrave;y, mỗi ng&agrave;y 3 lần, mỗi lần 40-50 ml. Uống 10-20 ng&agrave;y liền.</p><p class="body_text" align="left"><em>Chữa tay ch&acirc;n t&ecirc; dại</em>: Hy thi&ecirc;m 1.000 g, rượu trắng 1.000 ml, mật m&iacute;a 30 g. Hy thi&ecirc;m băm nhỏ, mật quấy đều tan trong rượu. Lấy một phần rượu mật tẩm v&agrave;o hy thi&ecirc;m trộn đều, đem sao tr&ecirc;n lửa nhỏ cho kh&ocirc; rồi lại tiếp tục tẩm rượu mật đem sao. L&agrave;m như vậy 9 lần, đem t&aacute;n nhỏ hy thi&ecirc;m th&agrave;nh bột mịn, d&ugrave;ng phần rượu mật c&ograve;n lại trộn đều, đem vi&ecirc;n th&agrave;nh từng vi&ecirc;n nhỏ bằng hạt đỗ đen, uống ng&agrave;y 3 lần, mỗi lần 15 vi&ecirc;n uống với nước s&ocirc;i nguội.</p>
 


Back
Top